NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Goede vrijdag verplicht vrij of niet?

door: Gert van der Meulen
| Personeel

Hoe zit het ook al weer? Op 30 maart 2018 is het Goede Vrijdag. Zowel lagere als hogere scholen, overheidsinstellingen en gemeente- en provinciehuizen zijn gesloten. Maar is Goede Vrijdag voor werknemers in de afbouw een verplichte vrije dag of niet?

GoedeVrijdag

Hoewel er inmiddels een principeakkoord is over een nieuwe CAO Afbouw waar ook de Natuursteensector nu onderdeel van uitmaakt en deze hierin grotendeels geïntegreerd wordt, is er officieel dus nog geen nieuwe CAO. We  moeten dus terugvallen op de regelingen zoals deze in de “oude” en inmiddels afgelopen CAO nog staan. Zolang er namelijk geen officiële nieuwe CAO is, blijft de oude nog doorwerken. Met betrekking tot Goede Vrijdag is er in dit geval dan een verschil tussen de beide CAO’s.

CAO Afbouw

Voor de bedrijven die onder de CAO Afbouw (zonder Natuursteen) vallen, geldt dat u als werkgever op grond van de CAO niet verplicht bent op Goede Vrijdag het bedrijf te sluiten of uw werknemers vrij te geven. Het kan zijn dat uw werknemer(s) toch graag op Goede Vrijdag vrij wil(len) zijn, om een(extra) lang weekend vrij te zijn. In de cao Afbouw (zonder Natuursteen) is geregeld dat een werknemer het recht heeft om op Goede Vrijdag vrij te zijn, mits hij het verzoek hiertoe 14 dagen van te voren heeft ingediend. Wees hierop voorbereid en zorg voor een goede bezetting van uw bedrijf door een planning te maken.

CAO Natuursteen

Voor bedrijven die onder de (afgelopen) CAO Natuursteen vallen geldt, dat Goede Vrijdag een verplichte vrije dag is. Dus werknemers zijn op 30 maart 2018 in dit geval gewoon vrij. 

Tweede Paasdag

Tweede Paasdag - de maandag na Goede Vrijdag - is een officiële feestdag waarop werknemers vrij zijn met doorbetaling van loon door de werkgever. 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid