NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Goed omgaan met gevaarlijke stoffen

door: Gert van der Meulen
| Praktijk

Gevaarlijke stoffen

Afbouwbedrijven komen tijdens het werk regelmatig in aanraking met wat in de wet gevaarlijke stoffen worden genoemd. Denk bijvoorbeeld aan respirabel kwartsstof (boren in muren, slijpen), epoxy e.d. Het is daarbij belangrijk dat u de juiste maatregelen treft om schade aan de gezondheid te voorkomen. 

In principe dient bij alle producten die een leverancier levert te zijn aangegeven hoe u het product moet verwerken en welke maatregelen daarbij nodig zijn. Dit gebeurt onder ander via het zogenaamde Veiligheid Informatie Blad (VIB). Daarin staat precies wat er allemaal in het product zit, wat de mogelijke gezondheidsschade is, wat u eventueel kunt doen als het toch mis gegaan is en welke maatregelen u moet treffen om dit te voorkomen. 

Arbocatalogus Afbouw

In de Arbocatalogus Afbouw staat per beroep aangegeven op welke wijze men daar met de gevaarlijke stof in aanraking kan komen en hoe men de juiste maatregelen kan treffen.

Zelfinspectie

Toch kan het zijn dat u met stoffen in aanraking komt die daar niet in genoemd worden en u toch wilt weten wat er u precies mee moet of u wilt dit juist van een bestaand product weten. Inmiddels heeft de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) een speciale website waarop bedrijven via de weg van de zogenaamde zelfinspectie, kunnen zien met welke stoffen ze allemaal te maken hebben, welke maatregelen men moet treffen en hoe men dit vastlegt in het bedrijf, zodat alle werknemers die hier van op de hoogte zijn en dus veilig en gezond kunnen werken. Omdat hier op uitgebreide wijze op wordt in gegaan, kan het interessant voor uw zijn om hier eens naar te kijken. 

Weet ook dat de Inspectie SWZ in zijn Jaarplan 2018 heeft aangegeven extra te controleren op gevaarlijke stoffen, onderbetaling en uitbuiting en ongevallen op de werkvloer. Dat laatste omdat het aantal ongelukken de laatste jaren weer flink toeneemt. 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid