NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Gipsblokkenniews: afspraken per 1 september 2015

door: Gert van der Meulen
| Praktijk

Gipsblokkennieuws

De Inspectie SZW wil het handmatig verwerken van gipsblokken aan banden leggen. Tot nu toe waren gipsblokken zwaarder dan 18 kilogram en dat is het maximum gewicht dat volgens de inspecteurs handmatig verwerkt zou mogen worden. Om te voorkomen dat gipsblokkenstellers hun werk niet meer kunnen doen, heeft NOA hierover overleg gevoerd met de Inspectie SZW. Knauf heeft hun gipsblokken nu weten te reduceren tot 18 kilo.

Er wordt gewerkt aan een mechanische oplossing om gipsblokken correct te stellen, maar dit heeft meer tijd nodig dan de deadline die door Inspectie SZW was gesteld. Na intensief overleg hebben NOA en de Arbeidsinspectie de volgende aangepaste afspraken gemaakt:

  • De sector mag ook na 1 september 2015 gipsblokken van maximaal 18 kg. handmatig verwerken.
  • De sector komt uiterlijk eind december 2015 met een plan van aanpak over een financieel (zowel qua ontwikkeling als investering voor bedrijven) haalbare en in de praktijk werkbare mechanische oplossing. Er vanuit gaande dat er oplossingen komen, kunnen deze tot 1 juli 2016 in de praktijk getest en waar nodig aangepast worden. Daarna zullen de definitieve oplossingen door de bedrijven moeten worden aangeschaft. Vanaf 1 januari 2017 zal de sector verplicht gebruik moet maken van de mechanische hulpmiddelen.
  • De Inspectie SZW zal ook na 1 september 2015 blijven inspecteren op de wijze zoals dat sinds 1 september 2013 al het geval is. Bij overtreding van de afspraken, zoals deze ook in de Arbocatalogus Afbouw zijn vastgelegd, wordt er niet (meer) gewaarschuwd en volgt er onmiddellijk een boete.

ISZW inspecteert op de volgende punten:

  • Er mag niet handmatig boven de 25 kg. per persoon worden getild. Bedenk daarbij dat bij drie blokken op een gewone (steen)kruiwagen dit maximum aan de handvatten al bereikt wordt. Er zijn inmiddels kruiwagens ontwikkeld waar meer blokken op kunnen.
  • Er moet mechanisch worden geopperd.
  • Elementen zwaarder dan 18 kg. moeten mechanisch/machinaal verwerkt worden.
  • Verpakkingseenheden gips, cement, granietkorrels, marmerkorrels of andere grondstoffen zwaarder dan 25 kg. waren op het werk voorhanden
  • Er mag niet gewerkt worden onder de gestelde werkhoogte van minimaal 20 cm (met uitzondering van de eerste laag).
  • De blokken en de lijmmortelkuip moeten op een verhoging van minimaal 20 cm. worden geplaatst. Let op: dit hoeft géén verrijdbare verhoging te zijn, maar mag bijvoorbeeld ook een omgekeerde kuip zijn.

Wat als er geen mechanische oplossing mogelijk is?

Als eind december 2015 blijkt dat er geen (financieel en werkbaar) mechanische oplossing mogelijk is, krijgt de sector met een ander probleem te maken. Puur vanuit gezondheidskundig oogpunt gezien is het aantal vierkante meters, dat een blokkensteller gemiddeld op dit moment per dag verwerkt, veel te hoog. Als blijkt dat handmatig verwerken vooralsnog voor langere tijd de enige oplossing is, dan zal er een afspraak gemaakt moeten worden over een beperking van het aantal te verwerken vierkante meters per persoon per dag. Over de hoogte daarvan is nog niets afgesproken. Er zal dan de nodige discussie tussen verwerkers en het ministerie van SZW zijn, alvorens overeenstemming te bereiken. Een bijkomend probleem is, dat NOA en het ministerie van SZW van mening verschillen over de termijn waarop een dergelijke afspraak over vierkante meters zou moeten ingaan. Wat NOA betreft is dat niet eerder dan 1 september 2016, maar het ministerie heeft een kortere termijn in gedachten. Zij hebben het voorstel van NOA nu in beraad. Op het moment van schrijven van dit artikel, was de uitkomst van het interne overleg bij het ministerie nog niet bekend.

Wijze van opperen

Ondertussen gaat de (door)ontwikkeling van het apparaat volop verder. Door eventuele mechanisering zijn nieuwe eisen aan de wijze van opperen een gevolg. In de werkgroep van verwerkers, leveranciers en fabrikanten zal hier ook over moeten worden gesproken. Het is belangrijk dat de sector, indien mogelijk, tijdig kan beschikken over een betaalbare en goedwerkende oplossing. Zo houden we het mogelijk dat er ook in de toekomst nog steeds op een verantwoorde en gezonde wijze gipsblokken verwerkt kunnen worden.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid