NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Gevels isoleren (van binnen uit)

door: Rob van Boxtel
| Techniek Praktijk

Gevels Isoleren

Buitengevelisolatie is de bouwkundige maatregel waarmee de meeste energie wordt bespaard. Maar wat als dit niet kan? Na-isolatie aan de binnenzijde van de gevel is een prima alternatief, mits er een beetje ‘isolatiekunde’ wordt toegepast. Anders is de kans op vocht- en schimmelvorming aanwezig! 

In Nederland zijn er nog circa vier miljoen woningen onvoldoende geïsoleerd. Bij een groot deel daarvan kan dat niet met buitengevel- of spouwmuurisolatie. Monumentale panden mogen bijvoorbeeld niet zomaar van uiterlijk veranderen. Het isoleren van de buitenmuren vanaf de buitenzijde verandert het uiterlijk en dat is lang niet altijd toegestaan. Dat is ook het geval bij twee-onder-een-kapwoningen en panden met beschermde stadsgezichten. Overigens ook bij vrijstaande woningen, flats en rijtjeshuizen moet een verandering van uiterlijk vaak worden beoordeeld door een gemeentelijke Welstandcommissie. Dan kan er ook nog een probleem zijn als door buitengevelisolatie de rooilijn zou worden overschreden. Dit staat nog los van het feit dat we een echt bakstenenland zijn. Hoewel buitengevelisolatie met steenstrips in opmars is, biedt dit toch niet altijd de gewenste oplossing. 

Isolatievoordelen

Een bestaande gevel kan op zeer uiteenlopende manieren aan de binnenzijde na worden geïsoleerd. De meeste woningeigenaren geven het besparen van stookkosten en een beter milieu op als reden om te gaan isoleren, maar er zijn meer redenen. Te denken aan geluidsisolatie, zomerkoelte, brandwerendheid en het tegengaan van schimmelplekken. Door te isoleren moet je wel aandacht geven aan de ventilatie. De kieren die in de ongeïsoleerde woning zitten en voor voldoende ventilatie (en warmteverlies) zorgen, worden door het isoleren vaak gedicht. Ventileren kan volstaan, maar als er geen aandacht aan besteed wordt, is er kans op schimmelvorming en zwamgroei, waardoor bij de bewoners astmatische klachten kunnen ontstaan. 

De beste isolatiewaarde

Bij nieuwbouw zijn er duidelijke eisen gesteld aan de isolatiewaardes voor dak, gevel en vloer. Voor bestaande bouw zijn die eisen een stuk lager. Om subsidie te kunnen krijgen, worden vaak wel isolatiewaarden vereist. De laatste landelijke subsidieregeling voor particulieren is overigens uitgeput, maar er zijn nog provincies en gemeentes die (telkens met andere eisen) nog subsidiëren. In Duitsland is uitgebreid onderzoek gedaan naar de afnemende meeropbrengst voor energiebesparing. Daaruit blijkt dat je ook zonder de Nederlandse passiefhuisnorm te hoeven halen nog gigantische besparingen kunt bereiken. Oftewel; het hoeft niet altijd extreem dikke isolatie te zijn om een goed rendement te halen!

Dauwpunt

Door de gevel aan de binnenzijde te isoleren, verplaatst het dauwpunt en zal er vaak meer condensatie in de gevel ontstaan. Daar moet vooraf goed over nagedacht worden. Een dampremmende laag of het aanhouden van een ventilatieruimte is vaak een vereiste.

Booming Business!

Maar hoe je het ook bekijkt: Isoleren wordt Booming Business. De overheid heeft een jaar gelden in Parijs (samen met 195 andere landen) ingestemd met het Klimaatakkoord. Hierin is vastgelegd dat de temperatuurstijging niet meer mag zijn dan 2 graden Celsius. Die stijging is (zegt men) te bereiken door ingrijpend te werken aan het terugdringen van de CO2 uitstoot. Isoleren van de bestaande woningvoorraad kan daar veel aan bijdragen. Door het isoleren van gevels (en daken) worden daarbij de beste en snelste resultaten bereikt. Het is dan ook wachten op overheidsmaatregelen die het isoleren zullen promoten! 

In een volgende uitgave zullen we dieper ingaan op de verschillende isolatietoepassingen. Hierbij zullen we dan aandacht geven aan technische aspecten, waaronder ook die bij gevels isoleren van binnen uit.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid