NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Geschillencommissie Natuursteen

door: Webbeheer
| Nazorg Management

 

Logo Geschillencommissie

De geschillencommissie Natuursteen kan alle geschillen behandelen over transacties tussen bedrijven, consumenten en natuursteenbedrijven gesloten op of na 1 januari 2014. Hierbij valt te denken aan een vloer die gaat scheuren, een aanrechtblad dat vlekken vertoont of een grafmonument dat niet volgens hetgeen overeengekomen is, is geleverd en geplaatst.

De ondernemer moet zijn aangesloten bij de NOA hoofdsector ABN Natuursteen voor de behandeling van geschillen.

Geschillencommissie Natuursteen voor consumenten

Ondernemers onderstrepen met de consumentenvoorwaarden dat zij kwaliteit en klanttevredenheid hoog in het vaandel hebben staan. Gaat er onverhoopt toch iets mis, dan zal de ondernemer dat in goed overleg met de consument als regel weten op te lossen. En lukt dat niet dan kan het geschil op een eenvoudige, snelle en goedkope manier door de Geschillencommissie Natuursteen worden opgelost met een bindende uitspraak voor beide partijen. 

Voor meer informatie over de procedure bij deze geschillencommissie verwijzen wij u naar de gepubliceerde informatie op www.degeschillencommissie.nl.

 

Geschillencommissie Business to Business (B2B)

 

Een zakelijk geschil is een geschil tussen twee ondernemers (bedrijven). Als een opdrachtgever onverhoopt niet tevreden is met het eindresultaat en hij met de ondernemer niet tot een aanvaardbare oplossing komt, dan is er behoefte aan een onafhankelijke en deskundige instantie om het geschil voor te leggen. De Geschillencommissie Natuursteen (B2B) voorziet daar in.

Door het inschakelen van de Geschillencommissie Natuursteen kan een voor alle partijen aanvaardbare oplossing worden bereikt, zonder dat het tot een langdurige en kostbare procedure hoeft te komen. De Geschillencommissie Natuursteen (B2B) levert een bijdrage aan een oplossing door het uitbrengen van een Bindend Advies. Beide partijen moeten dit verzoek tot Bindend Advies voorleggen aan de Geschillencommissie Natuursteen. Door het inschakelen van een externe expert/deskundige wordt de zaak beoordeeld. In een rapport legt de deskundige de onderzoeksresultaten vast en wordt een Bindend Advies geformuleerd. 

Een verzoek tot Bindend Advies bij zakelijke geschillen kunt u hier indienen.

Download hieronder de voorwaarden:

Uiteraard kunt u ook contact opnemen met het secretariaat van de Stichting Geschillencommissie Natuursteen via telefoonnummer 0318-547373 of per mail.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid