NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Geschillencommissie Afbouw

door: Jolanda Reede
| Nazorg Management

Logo Geschillencommissie

In de algemene consumentenvoorwaarden voor het afbouwbedrijf in Nederland is geregeld dat eventuele geschillen tussen consument en ondernemer worden behandeld door De Geschillencommissie in Den Haag. 

De onafhankelijke Geschillencommissie Afbouw behandelt het geschil en brengt een bindend advies uit waar beide partijen aan gehouden worden. Hoe deze procedure precies werkt en welk traject doorlopen wordt, hebben wij overzichtelijk in kaart gebracht. 

Uiteraard is een geschil voorkomen beter dan genezen. Het heeft daarom altijd de voorkeur een geschil in onderling overleg op te lossen. Blijkt dat niet mogelijk, dan kan de Geschillencommissie Afbouw worden ingeschakeld. De commissie zal veel waarde hechten aan de Algemene Consumentenvoorwaarden. Het is daarom zaak de Algemene Consumentenvoorwaarden te hanteren en goed toe te passen!

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid