NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Gemiddelde premie WGA en ZW in 2018 iets omhoog

door: Gert van der Meulen
| Administratie Personeel

Premie WGA en ZW 2018 iets omhoog

De premies voor de gedifferentieerde premie WGA en Ziektewet (Werkhervattingskas) nemen in 2018 licht toe. De gemiddelde premie voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) stijgt van 0,74% naar 0,75%. Die voor de Ziektewet (ZW) stijgt van 0,35% naar 0,41%. Dit staat in de nota van het UWV. 

De stijging heeft volgens UWV te maken met twee zaken. Voor de WGA geldt dat deze zich nog in de opbouwfase bevindt. Voor de ZW komt de stijging door de trend dat werkgevers met een relatief hoog risico bij UWV verzekerd blijven en werkgevers met lage instroom in de ZW het risico zelf gaan dragen. Dat brengt het gemiddelde van de UWV-premie omhoog. Dit geldt ook voor de bedrijven die onder sector Natuursteen (code 60) vallen:  de WGA-premie stijgt van 2,25% naar 2,26%, die van de Ziektewet stijgt van 0,36% naar 0,56%. 

Premies afbouw en plafond- en wand dalen!

Echter voor de bedrijven in de afbouw, die onder sectorcode  57 vallen, geldt de stijging niet. De premies voor deze sector liggen al boven het gemiddelde. De WGA daalt in 2018 van 3,05% naar 2,74% en voor de Ziektewet van 0,71% naar 0,36%. Ook de bedrijven die onder sectorcode 03 vallen (geldt met name voor plafond- en wandmontagebedrijven) is er sprake van een daling. De WGA-premie gaat omlaag van 1,11% naar 0,99% en die van de Ziektewet van 0,34% naar 0,25%. 

Premies afhankelijk van loonsom

De bovengenoemde premies zijn sectorpremies en gelden voor bedrijven met een loonsom die niet hoger is dan de gemiddelde loonsom van 10 medewerkers (= € 328.000,-). Als men daarboven zit, wordt de premie (gedeeltelijk) individueel aan een werkgever toegerekend en kan dit dus afwijken van de hier genoemde percentages. 

Beschikking eind 2017 via de Belastingdienst

De hoogte van de Whk-premie die UWV hanteert, hangt af van het aantal werknemers dat vanuit uw organisatie de ZW en WGA instroomt. De precieze premie voor 2018 krijgen werkgevers eind 2017 via een beschikking van de Belastingdienst. Ook kunnen werkgevers hun gedifferentieerde premie WGA en ZW voor 2018 al zelf berekenen via uwv.nl/premiewijzer.

Eigenrisicodragers betalen geen UWV-premie

Werkgevers kunnen voor de WGA en de ZW afzonderlijk kiezen of ze gebruik willen maken van de publieke verzekering van UWV of zelf het risico willen dragen. Als eigenrisicodrager betaalt u geen Whk-premie via de premies werknemersverzekeringen, maar u bent dan zelf verantwoordelijk voor de uitkeringen en re-integratie van langdurig zieke werknemers. Dat risico kunt u wel weer onderbrengen bij een particuliere verzekeraar, zoals bijvoorbeeld de NOA-verzekeringsdienst.

Voor meer informatie kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met onze Servicedesk.  

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid