NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Geen ZW-uitkering door wederzijds goedvinden

door: Gert van der Meulen
| Administratie Personeel

 ZW-uitkering

Een werknemer, die tijdens de eerste twee ziektejaren instemt met een beëindigingsovereenkomst, kan zijn recht op een uitkering op basis van de Ziektewet (ZW) verliezen. Een werkgever moet de zieke werknemer hierover informeren voordat hij de overeenkomst ondertekent. 

Een rechter heeft namelijk een zieke werkneemster in het gelijk gesteld, toen zij er na het tekenen van een beëindigingsovereenkomst achter kwam geen ZW-uitkering te ontvangen en haar werkgever aansprakelijk stelde. Wat was het geval:

Onvolledige informatie

In de zaak wilde een werkgever vanwege bedrijfseconomische redenen het dienstverband van een zieke werknemer in de loop van het tweede ziektejaar beëindigen. De werkgever verstuurde een algemene brief naar alle werknemers waarin stond dat de voorkeur ernaar uitging om een beëindigingsovereenkomst te sluiten en dat de werknemers na het tekenen van de overeenkomst recht zouden houden op een uitkering op basis van de Werkloosheidswet (WW). Hij verzuimde in deze brief echter aan te geven dat zieke werknemers door het tekenen van de overeenkomst het risico liepen om het recht op een ZW-uitkering te verliezen.   

Informatieplicht werkgever

In de bewuste zaak tekende de zieke werkneemster de beëindigingsovereenkomst en kwam er vervolgens achter dat UWV haar geen ZW-uitkering toekende, omdat zij met het tekenen van de overeenkomst een zogenoemde benadelingshandeling had gepleegd. Ze stapte naar de rechter om met terugwerkende kracht loondoorbetaling te vorderen tot de laatste dag van de twee ziektejaren. De rechter stelde de werkneemster in het gelijk. De werkgever had de werkneemster vóór het ondertekenen van de beëindigingsovereenkomst moeten informeren over de mogelijke gevolgen van het instemmen met het ontslag en dus ook over het risico om het recht op een ZW-uitkering te verliezen. Aangezien de werkgever dit niet had gedaan, werd de beëindigingsovereenkomst vernietigd en bleef de werkneemster recht houden op loondoorbetaling. 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid