NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Geen pensioenopbouw meer in eigen beheer

door: Gert van der Meulen
| Management Administratie

Pensioenopbouw eigen beheer

De opbouw van pensioen in eigen beheer wordt definitief stopgezet. De Eerste Kamer heeft dinsdag 7 maart 2017 ingestemd met een wetsvoorstel van staatssecretaris Wiebes van Financiën voor uitfasering van het pensioen in eigen beheer van circa 150.000 dga’s.  

Veel dga’s in Nederland ondervonden de laatste jaren problemen bij het uitkeren van dividend vanwege de pensioenvoorziening die ze op hun balans hebben. Dankzij de nieuwe regeling wordt de opbouw van het pensioen voor de dga aanzienlijk eenvoudiger en transparanter. De nieuwe wet treedt op 1 april in werking. Ondernemers hebben vervolgens drie maanden de tijd om de huidige opbouw stop te zetten en een fiscale naheffing te ontlopen. Daarna volgen drie opties: niets doen, fiscaal vriendelijk afkopen, of omzetten naar een ‘spaarpot in de BV’. Bij die laatste keus blijft het bedrag op de balans staan en wordt de rente tot de pensioendatum jaarlijks verhoogd.

Afkoop extra aantrekkelijk 

Staatssecretaris Wiebes heeft de optie afkoop extra aantrekkelijk gemaakt. Wie in 2017, 2018 of 2019 hiervoor kiest, hoeft de gebruikelijke revisierente van 20% niet te betalen. Daarbij geldt een fiscale korting op de belastbare waarde van het pensioen van 34,5% bij afkoop in 2017, aflopend naar 25% in 2018 en 19,5% in 2019. Ondernemers die voor het eind van 2017 voor deze optie kiezen profiteren maximaal van de korting.

Weeffout tijdig hersteld

Het wetsvoorstel zou oorspronkelijk al in december in stemming worden gebracht in de Eerste Kamer, maar na ophef over indexatielasten stelde staatssecretaris Wiebes dit op het laatste moment uit. In een novelle, in februari goedgekeurd door de Tweede Kamer, is een weeffout in het oorspronkelijke plan hersteld.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid