NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Gedifferentieerde sectorpremies WGA-vast, WGA-flex en ZW-flex voor 2016 bekend

door: Gert van der Meulen
| Personeel

Sectorpremies WGA 2016

Sinds 2014 betaalt u als werkgever ook een aantal premies in het kader van de wet Beperking Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid bij Vangnetters (BeZaVa). De premies voor de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en de ziektewetpremie voor werknemers met o.a. tijdelijk dienstverband voor 2016 zijn bekend. 

Afhankelijk van de grootte van uw bedrijf kan het in 2016 gunstiger uitpakken, maar ook ongunstiger. De omvang van het bedrijf speelt namelijk een grote rol bij de premievaststelling. Er is in deze wet een onderscheid gemaakt in grote, middelgrote en kleine werkgevers:

Grote werkgever: 
bedraagt meer dan 100 keer het gemiddelde premieplichtig loon per werknemer. Totaal meer dan € 3.190.000,-

Middelgrote werkgever:
loonsom bedraagt meer dan 10 keer het gemiddelde premieplichtig loon per werknemer (€ 319.000,-) en minder of gelijk aan 100 keer het gemiddelde premieplichtige loon (€ 3.190.000,-).

Kleine werkgever:
loonsom bedraagt minder of is gelijk aan 10 keer het gemiddelde loon per werknemer (€ 319.000,-).

Voor kleine werkgevers gelden voor de gedifferentieerde premies dat deze gebaseerd zijn op een voor iedereen geldende sectorpremie. Voor de middelgrote werkgevers geldt dat de premie deels is opgebouwd uit een sectorale premie en deels uit een op werkgeversniveau gedifferentieerde premie. Voor grote werkgevers geldt dat de premies allemaal vastgesteld worden op gedifferentieerd werkgeversniveau. Voor de middelgrote en grote werkgevers wordt de premie dus deels of helemaal op individueel bedrijfsniveau vastgesteld. Hierover worden de bedrijven afzonderlijk door het UWV ingelicht. Over de hoogte van die premies kunnen we hier dan helaas ook niets zeggen. 

Sector premie kleine werkgevers

Voor kleine werkgevers heeft het UWV inmiddels de sectorpremies bekend gemaakt. Deze vallen voor de afbouwsector niet bepaald mee. Omdat deze premie vooral gebaseerd is op instroom uit het verleden - waar u dus niets meer aan kunt wijzigen - valt deze thans relatief hoog uit. Hoe deze premie zich de komende jaren zal ontwikkelen, zullen we moeten afwachten. Onderstaand treft u de sectorpremies per sectorcode aan:

  WGA-vast WGA-flex ZW-flex
Sectorcode 03 (plafond- en wandmontagebedrijven) 0,79 0,32 0,48
Sectorcode 57 (stukadoors- en vloerenbedrijven) 1,96 1,25 ,125

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid