NOA Menu

NOA Kenniscentrum

G-rekening 1.5 in verband met opgeheven WKA-depot

door: Gert van der Meulen
| Administratie

G-rekening 1.5

Sinds 1 januari 2016 zijn WKA-depots opgeheven en is er de g-rekening 1.5. Wat is er voor u als aannemer of inlener veranderd? En welke actie moet u eventueel nog ondernemen in verband met uw ketenaansprakelijkheid en inlenersaansprakelijkheid?

Tot en met 31 december 2015 kon u als inlener en/of aannemer vrijwaring krijgen voor de ketenaansprakelijkheid en inlenersaansprakelijkheid door rechtstreeks een gedeelte van de factuursom te storten op een WKA-depot bij de Belastingdienst. Sinds 1 januari 2016 is dit niet meer mogelijk, omdat de WKA-depots door de Belastingdienst zijn opgeheven. Was u depothouder, dan bent u hierover waarschijnlijk destijds door de Belastingdienst benaderd.

Nieuw: g-rekening 1.5

Sinds 1 januari 2016 kan vrijwaring voor de ketenaansprakelijkheid en inlenersaansprakelijkheid alleen nog worden verkregen door een deel van de factuursom te storten op een geblokkeerde rekening (g-rekening) van de uitlener of onderaannemer. Hiervoor is per 1 januari 2016 de g-rekening 1.5 ingevoerd. 

Wat is ook alweer een g-rekening?

Een g-rekening is een geblokkeerde bankrekening en wordt gebruikt voor het betalen van loon- en omzetbelasting. Het is de bedoeling dat de aannemer of inlener een bedrag op die g-rekening stort dat naar verwachting gelijk is aan de verschuldigde loon- en omzetbelasting. In principe kan alleen de Belastingdienst bedragen van de g-rekening afboeken. Naast het direct betalen van de verschuldigde loon- en omzetbelasting is het ook mogelijk om bedragen van de ene g-rekening over te maken naar de andere g-rekening. 

De g-rekening 1.5

De g-rekening 1.5 is een basisvariant van de ‘gewone’ g-rekening waarbij de hoogstnoodzakelijke functionaliteiten zijn gemoderniseerd en geautomatiseerd. Het kerndoel van de g-rekening, het krijgen van vrijwaring door het storten van een deel van de factuursom op een aparte betaalrekening, wordt in deze basisvariant nog steeds gewaarborgd. Momenteel wordt er overigens alweer gesproken over een g-rekening 2.0 …

G-rekening aanvragen

Was u depothouder en beschikt u nog niet over een g-rekening? Vraag deze dan alsnog aan bij uw bank. Het aanvragen van een g-rekening kan eenvoudig in drie stappen.

Stap 1. Stuur het formulier van de Belastingdienst “Verzoek aanvraag G-rekening” ingevuld en ondertekend naar de Belastingdienst. Dit formulier kunt u hier downloaden.

Stap 2. Binnen drie weken ontvangt u van de Belastingdienst het getekende formulier retour.

Stap 3. Met het getekende formulier kunt u bij uw bank een g-rekening aanvragen.

Nog saldo op uw WKA-depot?

Heeft u nog een saldo op uw WKA-depot bij de Belastingdienst? Dan kunt u dit als volgt overboeken:

Stap 1. Stuur het formulier van de Belastingdienst “Verzoek deblokkering G-rekening” ingevuld en ondertekend naar de Belastingdienst. Dit formulier kunt u hier downloaden.
Let op. U moet specifiek aangeven dat het gaat om een verzoek om deblokkering in verband met het opheffen van uw WKA-depotrekening.

Stap 2. Na ontvangst van het formulier verrekent de Belastingdienst het eventuele saldo met de nog openstaande belastingschulden. Blijft er een positief saldo over dan wordt dit overgemaakt naar uw bankrekening.

Doet u niets dan wordt (of is inmiddels) het saldo verrekend met toekomstige belastingschulden totdat het saldo nul is. Er wordt dan niets op uw bankrekening teruggestort.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid