NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Faalkostenquiz

door: Erica van Aken
| Werkvoorbereiding Management

Faalkosten: iedereen weet dat ze er zijn, we willen ze in de bouw ook allemaal reduceren, maar berusten er vervolgens in dat ze gemaakt worden. Dit laat onverlet dat het onnodige kosten zijn die worden gemaakt om het eindproduct te realiseren.Faalkostenquiz

Uit onderzoek blijkt dat faalkosten in de bouw gemiddeld zo'n 5-13% van de omzet bedragen. Voor zover we nog over winst kunnen spreken, bedraagt deze gemiddeld 2%. Het is een gemakkelijke rekensom om te realiseren dat het reduceren van faalkosten écht wat oplevert. Er kan goedkoper gebouwd worden en/of de winst kan worden vergroot. Dat is hoe dan ook een goede uitgangspositie.

Begin bij jezelf

Alvorens de bouwketen te willen veranderen, is het verstandig eerst in je eigen onderneming te kijken waar je kunt besparen. Hoe kun je efficiënter werken, waar zijn in je eigen bedrijfsprocessen minder fouten te maken, hoe kun je duidelijker communiceren en hoe voorkom je dat je (telkens) terug moet om werk te herstellen? Namens de docenten van de Ondernemersopleiding bieden we een korte quiz aan, waarmee je op weg geholpen wordt om je faalkosten te reduceren.

De antwoorden van de Quiz

1. Wat zijn faalkosten:
a. Vermijdbare kosten
b. Gecalculeerde kosten
c. Extra omzet

Het juiste antwoord is A

2. Faalkosten bedragen gemiddeld ....% van de omzet?
a. 2%
b. 10%
c. 15%

Het juiste antwoord is B

3. Om €500,- faalkosten terug te verdienen moeten we voor € ...,- afbouwwerkzaamheden verrichten?
a. € 12.500,-
b. € 2.000,-
c. € 5.000,-

Het juiste antwoord is A

4. Waar ontstaan in het proces de meeste faalkosten?
a. Acquisitie
b. Calculatie/werkvoorbereiding
c. Uitvoering

Het juiste antwoord is A

5. Wat wordt er onder optimaal communiceren verstaan?
a. Praten en luisteren en vragen stellen
b. Kijken en praten en luisteren
c. Luisteren en kijken

Het juiste antwoord is A

6. Veel faalkosten ontstaan door:
a. Technische problemen
b. Communicatieve situaties
c. Informatie problemen

Het juiste antwoord is B

7. Welke soort vragen moeten we stellen om goed te communiceren?
a. Open vragen
b. Gesloten vragen
c. Meerkeuze vragen

Het juiste antwoord is A

8. De snelste rendementsverbeteringen van het afbouwbedrijf is te verkrijgen door optimalisatie van de:
a. Voorbereiding
b. Uitvoering
c. Gehele proces

Het juiste antwoord is A

9. De grootste valkuil van doeners is:
a. Nadenken
b. Meewerken
c. Alles zelf doen

Het juiste antwoord is C

10. Meer- en minderwerk kan ook faalkosten veroorzaken, hoe voorkom je dat?
a. Eerste uitvoeren en een bon laten tekenen
b. Vooraf bespreken en afspraak maken over
c. Betalingswijze en schriftelijk bevestigen
d. Eerst bespreken, daarna uitvoeren
e. Bon laten tekenen

Het juiste antwoord is A

11. Rendementsverbetering van afbouwbedrijven heeft het grootste effect bij het:
a. Leren van fouten
b. Investeren in mensen
c. Ontwikkelen van een lerende organisatie

Het juiste antwoord is C

12. Er is nooit tijd om iets goed uit te voeren, er is wel tijd (en geld) om te herstellen
a. Eens
b. Oneens
c. Geen mening

Het juiste antwoord is B

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid