NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Explosieve groei woningbouw

door: Erica van Aken
| Management

Exploxieve groei woningbouw

De bouw heeft een jaar van hoge groei achter de rug. In 2016 groeide het productievolume met 7%, wat neerkomt op een toename met € 4 miljard. De groei werd opnieuw gedragen door de woningbouw, waar een spectaculaire ontwikkeling optrad. In twee jaar tijd zijn de investeringen in de woningbouw met 50% gestegen. De vooruitzichten voor 2017 en 2018 zijn eveneens gunstig.

Dit presenteerde Taco van Hoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) afgelopen week naar aanleiding van hun verschenen studie ‘Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2017’.

Productieniveau piekt na 2019 

De woningbouw blijft komende jaren de belangrijkste groeisector, maar de groei trekt geleidelijk ook aan bij de utiliteitsbouw en de infrastructuur. Op middellange termijn (2019-2022) kan de bouwsector een solide groei realiseren van gemiddeld 2% per jaar. Het productieniveau komt dan weer boven het niveau te liggen dat voor de crisis werd gerealiseerd. De groei zit in deze periode vooral bij de utiliteitsbouw en de grond-, water- en wegenbouw. Om de voorziene productiegroei in de komende jaren te realiseren zal de werkgelegenheid in de bouw met 57.000 arbeidsjaren moeten toenemen.

Woningbouw: ongekende groei

Afgelopen jaar had de woningbouw een explosieve groei, maar deze was in 2015 ook al spectaculair te noemen. Dat jaar was het echter nog de nieuwbouw die enorm groeide, maar in 2016 werden de borden verhangen naar herstel en verbouwingen. Die productie nam met 25% toe. In 2016 waren er na lange tijd veel verhuizingen, veel transformaties van kantoren naar woningen, relatief meer activiteit van corporaties in de bestaande voorraad en extra investeringen in duurzaamheid.

Woningbouw blijft in ’17 en ’18 koploper

In 2017 en 2018 zet de groei bij de woningbouwinvesteringen door met respectievelijk 8% en 6%. Het zwaartepunt van de groei komt weer meer bij de nieuwbouw te liggen. De utiliteitsbouw en de grond-, water- en wegenbouw trekken ook aan, vooral in 2018. Bij de utiliteitsbouw is het de nieuwbouw die profiteert van economische groei, afnemende leegstand en de lage rente.

Middellange termijn: utiliteit in de lift

Op middellange termijn zet het beeld van robuuste groei bij de utiliteitsbouw en de grond-, water- en wegenbouw door, terwijl de groei bij de woningbouw juist steeds meer afvlakt en tegen het einde van de periode weer lichte krimp kan vertonen. Per saldo groeit de totale bouwproductie gestaag door in de komende jaren. Het productievolume dat in 2016 uitkwam op € 62 miljard, stijgt in 2022 naar bijna € 73 miljard in constante prijzen. Rond 2019 bereikt het productievolume van de bouwnijverheid dan weer het niveau van voor de crisis om daarna hier bovenuit te stijgen.

Werkgelegenheidsgroei zet stevig door

Op de bouwarbeidsmarkt werd het afgelopen jaar een stijging van de werkgelegenheid gerealiseerd met 10.000 arbeidsjaren. De groei was geconcentreerd bij de flexibele schil, al was er ook voor het eerst sinds de crisis weer sprake van lichte groei bij de werkgelegenheid van werknemers. In 2017 en 2018 zal de werkgelegenheid met 34.000 arbeidsjaren kunnen toenemen, waarbij de verdeling over werknemers en zelfstandigen naar verwachting meer evenwichtig wordt. In de periode 2019-2022 zal de werkgelegenheid met nog eens 23.000 arbeidsjaren kunnen toenemen.

Bron: EIB-publicatie ‘Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2017’

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid