NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Europese leidraad voor reductie blootstelling kwartsstof op de bouw

door: Webbeheer
| Praktijk

Stof Natuursteen

Het Comité van de Hoofden van de Europese Arbeidsinspecties (SLIC) presenteerde vorige maand haar richtlijn voor Europese arbeidsinspecties om de risico's van blootstelling aan kwartsstof (respirable crystalline silica, RCS) op bouwplaatsen aan te pakken.

De leidraad is bedoeld voor arbeidsinspecteurs en bevat hoofdstukken over het gevaar van RCS voor de gezondheid, het regelgevende kader, praktische informatie en voorbeelden van relevante beheersmaatregelen. De leidraad bevat ook 14 concrete situaties waarin zich grote RCS-risico’s voordoen. Bij het samenstellen van deze leidraad heeft de werkgroep rekening gehouden met de ervaringen van honderden inspecteurs uit de 28 lidstaten van de Europese Unie.

Engelstalige leidraad wordt nog vertaald

De gids is nu gepubliceerd in het Engels en wordt nog vertaald in de 24 officiële talen van de EU. De gids is voor iedereen beschikbaar.

Gelijke arbeidsvoorwaarden

Marga Zuurbier, de Nederlandse vertegenwoordiger in SLIC en directeur Arbeidsomstandigheden van de Inspectie SZW, meldde: “Deze leidraad zal helpen om te zorgen voor gelijke arbeidsvoorwaarden in alle EU-lidstaten. Het is een praktisch document dat niet alleen nuttig is voor inspecteurs, maar ook voor werkgevers en werknemers. We zullen er hier in Nederland graag gebruik van maken.”

Te vaak blootstelling aan kwartsstof

Aandacht voor blootstelling aan kwartsstof op de bouwplaats moet net zo normaal zijn als het dragen van een veiligheidshelm. Respirabel kwartsstof is namelijk heel ongezond. Dagelijkse blootstelling aan deze stof kan leiden tot longziektes en kanker. Uit diverse onderzoeken van Stichting Arbouw en TNO wordt opgemaakt dat in de bouw en afbouw de grenswaarde van 0,075mg/m³ per dag in 60% van de gevallen wordt overschreden.

Hoe blootstelling voorkomen?

In de afbouw komt blootstelling van kwartsstof onder andere voor bij het boren in beton, bij het vastzetten van profielen, het verwijderen van oude lagen cement/beton en het slijpen van bijvoorbeeld terrazzowerk. Om blootstelling te voorkomen is het belangrijk dat er geprobeerd wordt om stofvorming bij de bron tegen te gaan. Dit kan door afzuiging en/of verneveling met behulp van water. Dit is niet altijd eenvoudig. In de praktijk blijkt dat werkgevers ook vaak niet goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden om blootstelling te voorkomen.

Lees daarom ook de volgende artikelen op ons kenniscentrum:

De gevaren van kwartsstof (bekijk video)
Het voorkomen van blootstelling aan kwartsstof

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid