NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

door: Gert van de Bovenkamp
| Administratie

Jaarlijks verwisselen vele bedrijven van eigenaar. De bedrijfsopvolgingsregeling biedt fiscale voordelen voor de bedrijfsopvolgers. Om optimaal van die voordelen gebruik te maken, is een goede waardering van uw bedrijf essentieel. Het is daarom van groot belang een goed waarderingsrapport op te laten stellen door een deskundige. Want er dienen twee waardebepalingen plaats te vinden…

Goingconcern- en liquidatiewaarde

De eerste waarde is de goingconcernwaarde van de onderneming. Dit is de waarde van het ondernemingsvermogen als samenhangend geheel, inclusief de eventuele goodwill die voor overdracht in aanmerking komt. De tweede waarde is de liquidatiewaarde van de onderneming. Dit is de totale waarde van alle afzonderlijke bedrijfsmiddelen of clusters van bedrijfsmiddelen. Wel zijn er diverse voorwaarden voor de BOR waaraan moet worden voldaan.

Voorwaarden voor de onderneming

  • Het moet gaan om een zogenaamde objectieve onderneming. Dit is een onderneming die zich hoofdzakelijk bezighoudt met ondernemingsactiviteiten. Een onderneming waarvan de activiteiten alleen maar bestaan uit beleggen, valt niet onder de bedrijfsopvolgingsregeling.
  • Krijgt u de onderneming door een erfenis, dan moet de overledene minimaal één jaar eigenaar van de onderneming zijn geweest.
  • Krijgt u de onderneming door een schenking, dan moet de schenker minimaal vijf jaren eigenaar van de onderneming zijn geweest.

Voorwaarden voor de personen die de onderneming krijgen en voortzetten

U moet de onderneming minimaal vijf jaren voortzetten. Gaat het om aandelen in een NV of BV, dan moet u minimaal vijf jaar eigenaar van deze aandelen blijven. Ook moet de vennootschap de onderneming minimaal vijf jaren blijven drijven. Als u binnen vijf jaar geen eigenaar meer bent, of als de vennootschap de onderneming binnen vijf jaar niet meer drijft, dan moet u hiervan aangifte doen bij de Belastingdienst. Er zal dan een nieuwe berekening van de erf- of schenkbelasting plaatsvinden.

De werking van de bedrijfsopvolgingsregeling

De bedrijfsopvolgingsregeling kent de volgende drie faciliteiten:

  • een vrijstelling van erf- en schenkbelasting voor de personen die de onderneming krijgen en voortzetten
  • uitstel van betaling van erf- en schenkbelasting voor de personen die de onderneming krijgen en voortzetten
  • uitstel van betaling van erf- en schenkbelasting bij meerdere erfgenamen

Van alle drie de faciliteiten kunt u tegelijkertijd gebruik maken. Zet u de onderneming voort, dan kunt u vrijstelling krijgen van de erf- of schenkbelasting. Hoeveel vrijstelling u krijgt, is afhankelijk van de waarde van de onderneming.

Hoeveel vrijstelling kunt u krijgen

Er zijn vier situaties mogelijk:

  • Goingconcernwaarde is maximaal € 1.006.000,- en hoger dan de liquidatiewaarde. In dit geval krijgt u 100% vrijstelling van de goingconcernwaarde.
  • Goingconcernwaarde is maximaal € 1.006.000,- en lager dan de liquidatiewaarde. In dit geval krijgt u 100% vrijstelling over de liquidatiewaarde.
  • Goingconcernwaarde is meer dan € 1.006.000,- en hoger dan de liquidatiewaarde. U krijgt 100% vrijstelling over de goingconcernwaarde tot en met € 1.006.000,- en 83% vrijstelling over de goingconcernwaarde boven € 1.006.000,-.
  • Goingconcernwaarde is meer dan € 1.006.000,- en lager dan de liquidatiewaarde. U krijgt 100% vrijstelling over het verschil tussen de goingconcernwaarde en de liquidatiewaarde. U krijgt 100% vrijstelling over de goingconcernwaarde tot en met € 1.006.000,- en 83% vrijstelling over de goingconcernwaarde boven € 1.006.000,-.

U moet in de aangifte erf- of schenkbelasting aangeven dat u gebruik wilt maken van de bedrijfsopvolgingsregeling. Op de aanslag erf- of schenkbelasting vermeldt de Belastingdienst dan de waarde van de vrijstelling.

Let op! Als u de onderneming minder dan vijf jaren voortzet, dan hebt u geen recht op bovenstaande vrijstellingen. U moet dan alsnog erf- en schenkbelasting betalen over de bedragen waar u in eerste instantie vrijstelling voor hebt gekregen.

Uitstel van betaling voor de personen die de onderneming krijgen en voortzetten

Is het ondernemingsvermogen hoger dan € 1.006.000,- dan moet u nog een bedrag betalen nadat u gebruik heeft gemaakt van de vrijstellingen. Immers voor bedragen boven de € 1.006.000,- krijgt u nog maar 83% vrijstelling. Er blijft dus een belastbaar gedeelte over (100%-83%). Voor dit resterende te betalen bedrag kunt u uitstel van betaling aanvragen. Als u uitstel van betaling krijgt, ontvangt u van de Belastingdienst een zogenaamde conserverende aanslag. Deze aanslag hoeft u niet meteen te betalen, maar pas over 10 jaar. U mag er dan maximaal 10 jaar over doen om het verschuldigde bedrag te betalen. Wanneer u dit bedrag uiteindelijk voldoet, dient u er rekening mee te houden dat de Belastingdienst u invorderingsrente in rekening brengt. Stopt u binnen 10 jaar met de onderneming, dan wordt het uitstel van betaling ingetrokken en moet u de aanslag eerder betalen.

Uitstel van betaling van erfbelasting bij meerdere erfgenamen

Bij meerdere erfgenamen kan het voorkomen dat niet alle erfgenamen de onderneming voortzetten. De erfgenaam die de onderneming dan niet voortzet en een vordering krijgt op de onderneming komt eveneens in aanmerking voor uitstel van betaling voor de duur van 10 jaar. Wanneer deze erfgenaam uiteindelijk de verschuldigde belasting voldoet, moet hij ook invorderingsrente betalen.

Aangifte doen en verzoeken om toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling

Als u een erfenis of schenking krijgt, moet u daarvan aangifte doen bij de Belastingdienst. Als u gebruik wilt maken van de bedrijfsopvolgingsregeling, geef dat dan aan in uw aangifte. Bij overlijden moet u aangifte doen binnen acht maanden na het overlijden van wie u erft. De Belastingdienst stuurt u dan in de vierde maand na het overlijden het formulier Aangifte erfbelasting. Bij een schenking moet u binnen 2 maanden na het jaar van schenking aangifte doen. U kunt het formulier aangifte schenkbelasting downloaden van de site www.belastingdienst.nl of aanvragen bij de Belastingtelefoon.

Verzoek om toepassing bedrijfsopvolgingsregeling

In de aangifte erf- of schenkbelasting kunt u aangeven dat u ondernemingsvermogen erft of geschonken krijgt. Daar kunt u ook aangeven dat u in aanmerking wilt komen voor de regelingen bij bedrijfsopvolging en vrijstellingen en dat u eventueel uitstel van betaling aanvraagt van de verschuldigde belasting.
Zet u de onderneming niet voort, dan kunt u verzoeken om uitstel van betaling voor de erfbelasting over de vergoeding voor uw deel van de onderneming, of de vordering op de erfgenamen die de onderneming wel voortzetten. Dit kunt u doen nadat u een aanslag erfbelasting heeft gekregen.

Samenvatting

De BOR biedt u fiscale voordelen bij verkrijging van een onderneming door schenking of erfenis. Let er op dat er goede en juiste waarderingen van de onderneming plaatsvinden! Denk om de voorwaarden en de termijn van aangifte. Hierdoor kunt u maximaal gebruik maken van de vrijstellingen die de BOR u biedt.

terug naar boven

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid