NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Een vaststellingsovereenkomst

door: Gert van der Meulen
| Personeel

BeEindVaststellingsovk

In een vaststellingsovereenkomst bepalen werkgever en werknemer welke afspraken worden gemaakt rondom de beëindiging van een arbeidsovereenkomst. Hoewel de inhoud van elke beëindigingsovereenkomst per geval verschilt, zijn er een aantal bepalingen die in vrijwel alle beëindigingsovereenkomsten terugkomen:

Einddatum

Houd bij het bepalen van een einddatum rekening met een correcte opzegtermijn.

Ontslagvergoeding

In overleg kan beschreven worden dat een werknemer afziet van een ontslagvergoeding, maar in ruil hiervoor nog een bepaalde periode in dienst blijft. De werknemer kan dan vanuit een ‘werkende’ situatie omkijken naar een nieuw dienstverband. Door invoering van de transitievergoeding zullen minder werknemers hier mee instemmen.

Eindafrekening

Het is gebruikelijk dat de werknemer bij zijn ontslag nog een slotbetaling ontvangt voor wat betreft de opgebouwde, maar niet-genoten vakantiedagen. Als er sprake is van een dertiende maand, bonussen, aandelen of opties moeten ook hierover afspraken worden gemaakt.

Inleveren van bedrijfseigendommen

In de vaststellingsovereenkomst wordt opgenomen wanneer de werknemer eventuele bedrijfseigendommen, zoals een auto van de zaak, laptop of mobiele telefoon moet inleveren.

Getuigschrift en referenties

Een werkgever is verplicht om een werknemer na ontslag een getuigschrift af te geven. Maar volgens de wet hoeft dit geen positief getuigschrift te zijn. Onderdeel van de vaststellingsovereenkomst kan daarom zijn dat u de werknemer een positief getuigschrift en referenties zal afgeven.

Finale kwijting

Een finale kwijting is een gebruikelijke slotbepaling aan het einde van een beëindigingsovereenkomst. Dit houdt in dat werkgever en werknemer met elkaar afspreken dat er geen andere afspraken of claims meer zijn buiten de afspraken die geregeld zijn in de vaststellingsovereenkomst. U moet dus goed nagaan of alle zaken die u geregeld wilt hebben ook daadwerkelijk in de vaststellingsovereenkomst verwoord zijn. Denk bijvoorbeeld ook aan concurrentiebeding, geheimhoudingsplicht en andere voor uw onderneming belangrijke zaken.

Voorbeeldovereenkomsten

Leden kunnen, na in loggen met gebruikersnaam en wachtwoord bovenaan deze pagina, in de rechterkolom twee voorbeeldovereenkomsten downloaden en naar gelang de situatie gebruiken/aanpassen. Voor individueel advies kunt u altijd contact opnemen met onze servicedesk, telefoonnummer 0318-547373.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid