NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Een kijkje in de keuken bij de rechtbank…

door: Ingeborg van Leusden
| Praktijk

Een gewaarschuwd mens...

Een paar dagen geleden vertegenwoordigde ik een NOA-lid op een zitting bij de kantonrechter. Het NOA-lid had voor een aannemer onder meer een buitengevelisolatiesysteem aangebracht. Daar waren klachten over gekomen en hoewel het NOA-lid vond dat het werk goed was uitgevoerd, heeft hij toch toegezegd de voorgevel opnieuw te stukadoren.   

Daar zat wel een voorwaarde aan. Het NOA-lid wilde eerst de helft van de aanneemsom hebben voordat hij begon met het herstelwerk. In plaats van de helft te betalen, betaalde de aannemer een kwart. Het NOA-lid stopte dus met de uitvoering. Ook nieuwe afspraken over de betaling werden niet nagekomen. Het NOA-lid schortte het werk op. Nog altijd bleef een deel van de aanneemsom onbetaald. 

Irritatie

De aannemer raakte hier op zijn beurt ook geïrriteerd door en sommeerde het NOA-lid om het werk af te maken. Later stuurde hij een bericht dat het NOA-lid helemaal niet meer hoefde te komen om vervolgens twee weken later toch weer een brief te sturen dat hij nog een week had om het af te maken. Omdat dit niet gebeurde, wilde de aannemer een schadevergoeding hebben voor de kosten die gemaakt waren om het werk door een derde te laten herstellen. 

Twee standpunten

Twee uiterste standpunten en de rechter moet daar een oordeel over vormen. Wie zou er gelijk hebben. Mocht het NOA-lid het werk opschorten of mocht de aannemer een ander inschakelen om het werk af te maken en de schade verrekenen? 

Schikken?

Normaal gesproken laat een rechter zich niet echt uit over wie er gelijk heeft. Soms doet een rechter wel een voorzetje, zodat partijen wellicht tot een schikking kunnen komen. In een eerste poging van partijen om te schikken op de gang lukte het niet. Partijen zaten te ver uit elkaar. De aannemer wilde het boek sluiten en het NOA-lid wilde nog een flink deel van de aanneemsom. 

De rechter vraagt om uitleg…

We kwamen er dus niet uit en gingen weer naar binnen. De rechter vroeg waarom we er niet uitkwamen en na de uitleg gebeurde er iets wat niet vaak voorkomt. De rechter begon de aannemer voor te houden dat hij geen sterke zaak had en dat hij er goed aan deed om zijn aanbod te verhogen. De rechter zei dat de aannemer het NOA-lid de gelegenheid had moeten geven om het herstelwerk helemaal af te maken en zijn betalingsverplichtingen had moeten nakomen. Dat de aannemer het NOA-lid eerst van het werk stuurt en vervolgens een ingebrekestellingsbrief stuurt, werd de aannemer ook niet in dank afgenomen. 

Het vonnis

Meestal krijgt de andere partij ook wel te horen waar diens zwakke punten zitten, maar dat bleef uit. Helaas zijn we er toch niet uitgekomen, maar de aannemer beseft wel dat hij zal moeten betalen. De rechter gaat vonnis wijzen. Het NOA-lid ziet dat met vertrouwen tegemoet.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid