NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Een kijkje in de keuken bij de rechtbank (deel 2)

door: Ingeborg van Leusden
| Praktijk

Een gewaarschuwd mens...

In Afbouwzaken 8 schetste ik u een zaak van een NOA-lid die van de aannemer geen betaling kreeg en zijn werkzaamheden daardoor had opgeschort. 

Een korte terugblik: Het NOA-lid had toegezegd de buitengevel opnieuw te stukadoren (ondanks dat het werk goed was) onder de voorwaarde dat het restant van de aanneemsom in delen zou worden voldaan. Dat deed de aannemer niet en daarom stopte het NOA-lid met werken. Er werden nieuwe afspraken over de betaling en de uitvoering van de werkzaamheden gemaakt, maar ook die kwam de aannemer niet na. Het NOA-lid stopte weer met het werk. De aannemer meende daarop dat het werk nog meer gebreken zou hebben en stelde dat het NOA-lid die had moeten herstellen. Omdat het NOA-lid dat niet had gedaan, moest er een schadevergoeding worden betaald. 

Kritische rechter

Ik schetste u al dat de rechter naar de aannemer toe bijzonder kritisch was tijdens de zitting bij de rechtbank. De rechter had de aannemer tijdens de zitting al voorgehouden dat hij geen sterke zaak had en dat hij er goed aan deed om zijn aanbod te verhogen. De rechter zei dat de aannemer het NOA-lid de gelegenheid had moeten geven om het herstelwerk helemaal af te maken en zijn betalingsverplichtingen had moeten nakomen. Dat de aannemer het NOA-lid eerst van het werk stuurt en vervolgens een ingebrekestellingsbrief stuurt, werd de aannemer niet in dank afgenomen. 

Eindvonnis

Daarop heeft de aannemer zijn aanbod nog wel iets verhoogd, maar niet genoeg om tot een vergelijk te komen. Zodoende hebben partijen aan de rechter gevraagd een vonnis te wijzen. Wat niet vaak gebeurd, een maand na de zitting had ik het eindvonnis al in bezit. Dat betekent meestal dat de zaak voor de rechter klip en klaar is en dat bleek ook zo. 

Wachten op betaling

De rechtbank bevestigde wat tijdens de zitting al bleek. Het NOA-lid mocht de toegezegde werkzaamheden opschorten in afwachting van de betaling van het toegezegde deel van de aanneemsom. Doordat het NOA-lid daarop mocht wachten, kon de aannemer hem niet in gebreke stellen voor gebreken die aan het werk kleven. 

Aanneemsom betalen

De aannemer moet nu dus de hele aanneemsom aan het NOA-lid betalen, vermeerderd met de rente en de kosten van de procedure. En dat tikt toch altijd behoorlijk aan. Dat bleek ook wel, want de aannemer heeft inmiddels al te kennen gegeven het bedrag niet ineens te kunnen betalen. We gaan daarom eerst kijken of er een betalingsregeling kan worden gesloten en lukt dat niet of houdt hij zich er niet aan, dan is het aan de deurwaarder om het geld op te gaan halen. Ook de kosten die daarmee gemoeid zijn, moet de aannemer betalen.

Column Ingeborg van Leusden - Afbouwzaken 9 - 2018

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid