NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Een 'Daily Stand' om te verbeteren

door: Erica van Aken

Daily stand

Tijdens een Daily Stand, een bijeenkomst met een vaste duur van maximaal 15 minuten, stemt een team hun voortgang af, signaleert het problemen en wordt er indien nodig snel bijgestuurd. Een team wordt zo zelfsturend én zelf-lerend. Het doel is elke dag te focussen op wat er gedaan moet worden en wat er beter kan, zodat er in het proces steeds meer waarde voor de klant wordt toegevoegd.  

Een Daily Stand zorgt er voor dat een team als één team kan acteren en één gezamenlijke planning heeft die dagelijks wordt bijgewerkt. Het idee is zeer eenvoudig: 

Het hele team (meestal niet meer dan 10 personen) komt bijeen, blijft staan (actieve houding  en voorkomt dat het lang duurt) en beantwoordt met elkaar de volgende vragen: 

  1. Wat hebben we gisteren gedaan? 
  2. Wat gaan we vandaag doen? 
  3. Is er iets dat het team - of een teamlid - weerhoudt alle taken te volbrengen? 

Deze vragen zorgen er voor dat iedereen weet wat de actuele status is, dat iedereen zich verantwoordelijk voelt om ervoor te zorgen dat de planning wordt volbracht. Als iemand niet weet wat te doen, kan men dit direct aangeven om samen een oplossing te bedenken. Hierdoor kunnen knelpunten in de productiviteit van het team worden voorkomen. 

Tip 1: Zorg dat iedereen er is!

Een Daily Stand kan vooral in het begin weerstand oproepen, omdat men het niet kent, raar vindt, of overbodig. Zorg toch dat het hele team er ook echt elke dag, op tijd, bij aanwezig is. Kies een vast moment, aan het eind van de werkdag, of juist vlak voor aanvang van de schaft. 

Tip 2: Varieer met vormen

Voorkom dat het een saaie routine wordt. Werk met post-it briefjes, waarop iedereen een verbetering, of taak, kan schrijven. Of wissel af wie er gespreksleider is. Je wilt er in elk geval geen zombiemeeting van maken: maak dus lol!

Tip 3: Zorg voor duidelijkheid

Het doel van de Daily Stand is dat iedereen afstemt op het einddoel en daarvoor gaat. Dan moet dat doel dus wel heel expliciet zijn en door iedereen gedeeld worden. Zorg er dus voor dat het voor iedereen glashelder is wat het beoogde eindresultaat is. Dit lijkt misschien een open deur, maar je zult je erover kunnen verbazen hoe eenvoudig verschillende mensen iets anders kunnen interpreteren. 

Tip 4: Zorg dat het een TEAM meeting is

Een Daily Stand is voor, door en van het team. In deze meeting stemmen ze hun voortgang af, bespreken problemen en zoeken naar oplossingen. Als werkgever hoef je hier niet altijd bij te zijn, tenzij je vast onderdeel bent van het team. Wees niet altijd de gesprekleider, ook werknemers kunnen deze taak prima vervullen.

Tip 5: Signaleren én Parkeren

Maak onderscheid tussen het signaleren van problemen en het oplossen ervan. Signaleren lukt prima binnen 15 minuten. Oplossen kan langer duren. Dat doet het team, of doen bepaalde teamleden, na de meeting. Een Daily Stand duurt immers echt niet langer dan 15 minuten! 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid