NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Een actieplan maken volgens de wet van Pareto

door: Erica van Aken
| Management

Nadat u een SWOT-analyse (sterkte-zwakte) voor uw onderneming heeft gemaakt, kunt u verbeterpunten noteren. Aan de hand van de wet van Pareto kunt u een top 3 actielijst maken: acties die mogelijk weinig inspanning kosten, maar groots resultaat hebben, zijn immers het simpelste te realiseren.

Het patroon van het 80/20 principe werd voor het eerst in 1897 ontdekt door de Italiaanse econoom Vilfredo Pareto (1848 - 1923). ‘De wet’ is sindsdien in uiteenlopende situaties herontdekt. Het staat bekend onder een groot aantal namen: 80/20 regel, de Wet van Pareto, principe van de minste inspanning en dergelijke. Het meest bekend zijn echter de '80/20 regel' en het Pareto Principe.

Het Pareto Principe geeft aan dat een gering aantal oorzaken (beperkte input of moeite), verantwoordelijk is voor het merendeel van de resultaten (output of beloning). Letterlijk betekent dit bijvoorbeeld dat 80% van de resultaten die u met uw organisatie realiseert, afkomstig is van slechts 20% van alle inspanningen.

Er is ook wel kritiek op de wet van Pareto, omdat het een versimpeling van de werkelijkheid betreft. Maar om doelmatig aan de slag te gaan, biedt dit principe voldoende mogelijkheden om de belangrijkste verbeterpunten voor uw onderneming te filteren.

Actieplan maken

Het doel van uw actieplan is om de belangrijkste dingen als eerste op te pakken!

Spelregels

Bedenk dat alles mag en alles kan. Maakt u het actieplan met meerdere personen, stel dan als spelregel op dat er geen commentaar op ideeën van anderen wordt geleverd en dat iedereen minimaal drie verbeteringen geeft.

Stap voor stap

 1. Noteer de genoemde verbeteringen op een flip-over of een bord.
 2. Bedenk zaken die van belang zijn voor deze verbetering. Beantwoord bijvoorbeeld de onderstaande vragen:
  Hoe lang duurt het voordat we dit hebben gerealiseerd?
   1 Week
   1 Maand
   1 Jaar
  Wat kost het om dit te realiseren?
   < € 10.000
   Tussen € 10.000 en € 20.000
   > dan € 20.000
  Wat levert het op?
   < € 10.000
   Tussen € 10.000 en € 20.000
   > dan € 20.000
  Wie heb je allemaal nodig om het te realiseren?
   Alleen jezelf.
   Bepaalde mensen intern
   Externe mensen
 3. Bedenk zelf vragen
 4. Wat voor de organisatie het beste is, becijfer je met een 3. Wat het minst goed is, krijgt het cijfer 1 en de verbeteractie er tussen in, krijgt het cijfer 2. Dit doe je gezamenlijk.
 5. Zet waardes achter de verbetering en vermenigvuldig deze met elkaar, zodat er een uitkomst is.
 6. De drie actie met de hoogste uitkomst, ga je uitwerken.
 7. Bespreek goed Wie, Wat en Wanneer!

Een uitgewerkt voorbeeld

Doel: Meer werk.
Mogelijke verbeteringen zijn:

  Tijd x Kosten x Opbrengst x Som =
Een verkoper erbij 2 1 3 6
We gaan voor 25% korting geven 3 1 1 3
Meer reclame maken 2 1 2 4
Benaderen van vaste klanten 3 3 3 27
Idee 5        
Idee 6        

De concrete actielijst wordt:
1. Vaste klanten benaderen
2. Een verkoper erbij.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid