NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Eén op vijf bedrijven slachtoffer van cyberaanval

door: Webbeheer
| Administratie Management

Cyberaanval

Deze week werd bekend gemaakt dat ruim 20 procent van de bedrijven met minstens tien werkzame personen in 2016 te maken heeft gehad met de gevolgen van cyberaanvallen. Kleinere bedrijven lopen minder risico, maar moeten ook bedacht zijn op cybercriminelen. Een ‘gewone’ ICT-storing loopt echter ook al snel in de papieren.

De helft van de bedrijven in Nederland heeft wel eens met ICT-incidenten te maken. Aanvallen van buitenaf komen minder vaak voor dan niet-opzettelijke cyberincidenten. Uitval van ICT-diensten door storingen in de hard- of software kwam bijvoorbeeld het vaakst voor. Zo’n 43 procent van de bedrijven had daar in 2016 mee te kampen. 

ICT-incidenten kosten geld

Aanvallen van buitenaf brengen even vaak kosten met zich mee als een storing; ongeveer in de helft van de gevallen. Kosten kunnen bijvoorbeeld worden gemaakt voor herstelwerkzaamheden of voor extra bescherming van de ICT-systemen. Ook kan sprake zijn van omzetderving. Na een aanval kunnen systemen zijn uitgevallen, of data zijn vernietigd of verminkt. Ook kunnen gegevens zijn buitgemaakt. 

Cyberaanvallen

Aanvallen van buitenaf komen relatief vaak voor in de financiële sector en bij energiebedrijven. ICT-incidenten in de gezondheids- en welzijnszorg komen ook relatief vaak voor. Grotere bedrijven hebben vaker last van ICT-incidenten dan kleinere bedrijven. Zo had drie kwart van de bedrijven met 500 werkzame personen of meer in 2016 te kampen met een of meer ICT-incidenten in 2016. Van de bedrijven met 10 tot 20 werkzame personen gold dit voor 43 procent. Voor ICT-incidenten door aanvallen van buitenaf waren de percentages voor deze bedrijven respectievelijk 41 procent en 15 procent.

Drie kwart cybercrimedelicten niet gemeld

In 2016 is ongeveer een kwart van alle cybercrimedelicten gemeld. Naar schatting vonden in 2016 in totaal 2,5 miljoen cybercrimedelicten plaats waar Nederlanders naar eigen zeggen slachtoffer van waren. Het gaat om identiteitsfraude, koop- en verkoopfraude, hacken en cyberpesten. 

Bron: CBS

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid