NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Eén op de drie zzp’ers heeft partner met vaste baan

door: Webbeheer
| Management

ZZP'er heeft partner met vast baan

Bijna een derde van de zelfstandigen zonder personeel had in 2016 een partner met een vaste baan. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers uit de Enquête Beroepsbevolking. De verhouding was voor mannelijke en vrouwelijke zzp’ers gelijk. Vrouwelijke zzp’ers hebben in meer gevallen ook een partner die zzp’er is. 

Bij deze cijfers gaat het om degenen die hun hoofdbaan als zzp’er vervullen. Hoewel er geen verdieping in sectoren is gemaakt, kunnen zzp’ers in de afbouw zichzelf zo mooi vergelijken met het landelijk gemiddelde. Sinds 2006 is het aantal zzp’ers toegenomen van ruim 700 duizend naar ruim 1 miljoen in 2016. De verhoudingen ten aanzien van de arbeidsrelaties van de partners veranderden met die toename minder ingrijpend. 

Méér zzp’ers

Zowel het aandeel mannelijke als vrouwelijke zzp’ers zonder partner steeg ten opzichte van eerdere jaren. Ook het percentage partners met een flexibel contract nam bij beide groepen wat toe. Daarnaast hadden vrouwelijke zzp’ers in 2016 minder vaak dan tien jaar eerder een partner met een vast contract of een partner die ook zzp’er was. Tevens nam onder de mannen het aandeel eenverdieners af.

Partners hebben allerlei contracten

Wat betreft de diverse posities in de werkkring van hun partners (vaste baan, zzp’er, flexwerk), waren er tussen mannelijke en vrouwelijke zzp’ers vooral verschillen als het gaat om partners die ook zzp’er waren en om partners die niet werkten. Bijna een kwart van de vrouwen had een zzp’er als partner, bij de mannen was dat bijna een op de zeven. 

Eenverdieners

De groep eenverdieners (zzp’ers van wie de partner geen betaald werk heeft) was in 2016 bij de mannen het grootst, namelijk bijna één op de zes. Bij de vrouwelijke zzp’ers was dit fors lager, bijna één op de twaalf. De mannelijke zzp’ers hadden tevens iets vaker een partner met een flexibel contract.

Positie -werkkring -partners -2016

Bron: CBS

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid