NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Duurzaamheid steeds belangrijker

door: Rob van Boxtel
| Werkvoorbereiding Praktijk

Dubokeur

Had duurzaamheid tal van jaren een andere betekenis; inmiddels is het onlosmakelijk verbonden aan het milieu. En dat milieu is steeds meer bepalender bij de keuzes die mensen maken. Bijvoorbeeld bij aankoop of verbouw van hun huis.

Voor het bouwen van een duurzaam huis, denkt iedereen waarschijnlijk direct aan een huis met een laag energieverbruik. Als er maar weinig energie nodig is om een woning te verwarmen, koelen, ventileren en te verlichten, is de milieu-impact over de gehele levensduur van een gebouw laag.

Levenscyclusanalyse

Maar als dat goed isolerende bouwmateriaal bij de productie ervan een grote aanslag heeft moeten doen op fossiele brandstoffen, de productie een vervuilend proces is of dat het materiaal bij de sloop moeilijk gerecycled kan worden, zijn we eigenlijk niet goed bezig. Om dit goed te kunnen overwegen moeten we de “milieu-impact” van bouwmaterialen kennen. En de berekening daarvan kan aan de hand van een zogenaamde Levenscyclusanalyse (LCA).

Dit soort knap lastige milieu-impactberekeningen worden onder meer door het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) gemaakt. De resultaten zijn gratis online in te zien op www.nibe.info. De materialen worden met elkaar vergeleken in vergelijkbare toepassingen. Hierdoor kunnen opdrachtgevers, ontwerpers en bouwers de verschillen beoordelen. Voor hen is de data gratis.

Milieuclassificaties

De bouwproducten worden ingedeeld in NIBE’s milieuclassificaties. Door de gehanteerde rekensystematiek is er altijd één minst milieubelastend product. Alle vergelijkbare producten worden hieraan gerelateerd. In totaal kent NIBE 7 milieuklassen. Als een product binnen milieuklasse 1 of 2 valt, mag het product het keurmerk DUBOkeur® dragen. In dat geval wordt het product gezien als milieutechnisch één van de beste keuzes in zijn toepassing. Tot en met klasse 3 wordt nog een milieutechnisch aanvaardbare productkeuze gevonden.

Milieu-impactberekening

De milieu-impact van een woning is op dit moment nog in hoge mate afhankelijk van het energieverbruik en dus in mindere mate van de gebruikte materialen. De overheid (en Europa) wil naar energie neutrale woningen in 2020.

Nationale Milieudatabase

Het belang van minder milieubelastende materialen wordt ook door de overheid ingezien. Sinds 1 januari 2013 is het dan ook verplicht om bij het indienen van een omgevingsvergunningsaanvraag voor een nieuwbouwwoning of kantoor een berekening in te leveren van de milieu-impact van de gebruikte bouwmaterialen. Op dit moment worden er echter nog geen eisen gesteld aan de resultaten van deze berekening, maar dit zal in de nabije toekomst waarschijnlijk wel het geval worden.

Lees het volledige artikel in Afbouwzaken 5 - 2014.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid