NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Duurzaam hout gebruiken

door: Rob van Boxtel

In de afbouw wordt ongemerkt een aanzienlijke hoeveelheid hout toegepast: is het niet als kanthout voor systeemplafonds, dan wel als achterhout bij metalstud wanden. Maar ook kooflijsten, als ondersteuning bij stucanet, voor het maken van lijstwerk en diverse bouwkundige ondersteuningen… Als we er even over nadenken, zijn er talloze voorbeelden te noemen. Hout is dus uitermate geschikt om te gebruiken in en om het bouwproces.

Duurzaam hout

Het ontstaan van FSC

De grote hoeveelheid hout die wereldwijd wordt gebruikt, heeft ontbossing tot gevolg. In 1992, tijdens een conferentie van de Verenigde Naties in Rio de Janeiro, kwam dit voor het eerst aan de orde en sloegen bedrijven en NGO’s (niet-gouvernementele organisaties) de handen in één. Een jaar later werd de vereniging Forest Stewardship Council® (FSC) opgericht, ter bevordering van verantwoord bosbeheer wereldwijd. FSC heeft de steun van ontwikkelings- en milieuorganisaties zoals Greenpeace, het Wereld Natuur Fonds en Oxfam. Tegenwoordig is er wereldwijd 182 miljoen hectare bos gecertificeerd volgens de criteria van FSC en hebben er bijna 28.000 bedrijven in de handelsketen Chain of Custody certificering.

Het ontstaan van PEFC

Met name kleine particuliere bos eigenaren vinden dat het FSC certificeringsysteem minder goed aansluit bij hun kijk op de zaak. Bovendien vonden zij de kosten van certificering te hoog. Als tegenbeweging werd daartoe in 1999 de vereniging Programme for the Endorsment of Forest Certification (PEFC) opgericht. Deze organisatie is sinds 2004 wereldwijd actief.

Certificatie

Beide organisaties kijken of boseigenaren hun bossen volgens de regels van de systemen beheren. Voor de toetsing en controle daarvan schakelen zowel PEFC als FSC onafhankelijke certificerende instellingen in. Zowel FSC als PEFC houden, ieder op hun eigen wijze, rekening met sociale, economische en milieuaspecten.

Lees het artikel in Afbouwzaken 7 - 2014 over Duurzaam hout gebruiken.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid