NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Drie ingangsdata voor wijzigingen Wet minimumloon

door: Gert van der Meulen
| Administratie Personeel

Wijziging Wet Minimumloon

De inwerkingtreding van de aangekondigde wijzigingen in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is gepubliceerd. Deze gaat gefaseerd op 1 juli 2017 in en de laatste wijziging wordt per 1 januari 2019 van kracht. Per die datum moeten werkgevers voor meerwerk altijd het minimumloon betalen, tenzij de cao toestaat dat ze anders afspreken.

De wet, die regelt dat jonge werknemers eerder recht krijgen op het volwassenminimumloon, treedt officieel op 1 juli 2017 in werking. Dat is via een besluit in het Staatsblad bekendgemaakt. Voor bepaalde onderdelen van de wetswijziging is echter een latere ingangsdatum gekozen. Zo worden de nieuwe regels voor stukloon en meerwerk pas per 1 januari 2018 van kracht. Dat geeft werkgevers en werknemers de gelegenheid om hun procedures aan te passen aan de nieuwe regels.

Uitzondering op meerwerkregels per 2019 alleen via cao

Eén maatregel gaat pas per 1 januari 2019 in. Per die datum kunnen werknemers hun meerwerk alleen in betaalde vrije tijd gecompenseerd krijgen als deze mogelijkheid in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is opgenomen. Is dat niet het geval, dan moet voor meeruren altijd minimaal het wettelijk minimumloon worden uitbetaald. In de cao Afbouw en cao Natuursteen is overwerk gecompenseerd met tijd voor tijd al geregeld. 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid