NOA Menu

NOA Kenniscentrum

DGA’s let op Wet uitfasering pensioen in eigen beheer!

door: Frank Rohof
| Management

Pensioen eigen beheer

Op 1 april 2017 is de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer in werking getreden. Dat heeft tot gevolg dat vanaf 1 juli a.s. geen pensioen meer kan worden opgebouwd in de eigen BV. Maar wat moet er dan gebeuren met de pensioenen die reeds in de eigen BV zijn opgebouwd? 

De wetgever heeft daarvoor drie mogelijkheden aan gegeven:

  1. Afkoopregeling
  2. Oudedagsverplichting
  3. Niets doen

De DGA moet in de periode van 1 april tot en met 31 december 2019 een keuze maken tussen één van de alternatieven. Het is daarbij niet mogelijk om in het algemeen een advies te geven welke optie de voorkeur heeft. Daarvoor zijn de persoonlijke omstandigheden en voorkeuren bepalend. Wel kunnen een aantal algemene opmerkingen worden gemaakt:

Afkoopregeling

In de afkoopregeling wordt het verschil tussen commerciële en fiscale waarde belastingvrij afgestempeld. Er is een voordelige regeling geschapen waardoor fiscaal vriendelijke afkoop kan plaatsvinden van de fiscale waarde van het pensioen (dat is het bedrag dat ook vaak staat aangegeven in de aangifte Vpb). In 2017 is het afkooppercentage 65,5%, in 2018 75% en in 2019 80,5%. Stel dat u voor de inkomstenbelasting in het 52% tarief valt, dan betaalt u 52% van 65,5% x de gehele fiscale waarde per  31 december 2015 aan belasting. Gevolg is dat het afgekochte bedrag aan pensioen beschikbaar komt. Wel moet u er rekening mee houden dat het vrijkomende bedrag valt in box 3 en dat u geen voorziening meer heeft in de BV voor pensioen. Als er echter andere regelingen voor pensioen zijn, kan de afkoopregeling een alternatief zijn. Let op; als u voor de afkoopregeling voelt en u ook de liquiditeiten heeft om het eenmalige afkoopbedrag aan de fiscus te betalen, is het verstandig om de afkoop zo snel mogelijk te laten plaatsvinden. Reden is dat het afkooppercentage aan belasting per 1 januari 2018 stijgt en het daarom de voorkeur heeft dit indien mogelijk nog dit jaar te regelen.

Oudedagsverplichting

Ook bij de oudedagsverplichting wordt het verschil tussen commerciële en fiscale waarde van het pensioen belastingvrij afgestempeld. Vervolgens kan er belastingvrij omzetting plaatsvinden van fiscale waarde pensioen naar een oudedagsverplichting. De oudedagsverplichting wordt opgerent (rente op rente) met een zogenaamd U-rendement (zeer laag). Op pensioendatum moet de DGA bij de bank/verzekeraar een lijfrente bedingen. Als dat niet gebeurt, moet bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd gedurende een periode van twintig jaar een uitkering uit de oudedagsverplichting aan de DGA worden uitgekeerd. Overigens kan de DGA op elk moment de oudedagsverplichting opeisen en een lijfrente bij verzekeraar/bank bedingen. De vennootschap moet de middelen dan natuurlijk wel kunnen vrijmaken.

Niets doen

Onderneemt de DGA geen actie, dan betekent dit in beginsel dat alles bij het oude blijft, maar dat vanaf 1 juli a.s. geen opbouw van pensioen meer kan plaatsvinden.

Advies vragen en regelen

De wet uitfasering pensioenen in eigen beheer kan vergaande gevolgen hebben en vraagt als directeur groot aandeelhouder wel uw aandacht. Wij adviseren u dringend om met uw accountant/fiscaal adviseur om de tafel te gaan zitten en na te gaan wat in uw geval verstandig is. Denk daarbij aan de lange termijn! 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid