NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Depotstelsel waarschijnlijk uitgesteld

door: Gert van der Meulen
| Administratie

Depostelsel

De G-rekening zal vervangen worden door een depotstelsel. Het nieuwe depotstelsel is in 2009 aangenomen, maar nog steeds niet in werking getreden. Waarschijnlijk wordt dit 1 juli 2014. Om u te kunnen vrijwaren voor de Wet Keten Aansprakelijkheid moet u daarom nog steeds gebruik maken van de G-rekening. 

 De G-rekening biedt helaas in lang niet alle gevallen een oplossing. Het gebruik van de G-rekening is ook niet verplicht. Wilt u echter een vrijwaring hebben voor de bedragen die u gestort heeft, dan krijgt u die wettelijk alleen als u gestort heeft op de G-rekening van de onderaannemer. Daarnaast moet u aan nog een paar voorwaarden voldoen. Hoofdaannemers storten vanwege die vrijwaring daarom ruimschoots op de G-rekening.

ZZP-ers mogen geen G-rekening hebben

Omdat ZZP-ers geen personeel hebben, kunnen zij ook geen G-rekening openen. ZZP-ers kunnen natuurlijk wel een bedrijf met personeel inhuren als onderaannemer. Dan is storten op de G-rekening van de ZZP-er onmogelijk. Op dat moment ontstaat een verhoogd risico ten aanzien van het niet-afdragen van premies en loonheffing door de onderaannemer met personeel. Volgens de WKA is de aannemer daar wel aansprakelijk voor.

Veel te hoge stortingen op G-rekening

In principe levert de storting op de G-rekening een vrijwaring op voor het gestorte bedrag. Omdat er steeds vaker onduidelijkheid is over de status van de onderaannemers, storten veel hoofdaannemers extra veel geld op de G-rekening van de onderaannemer mét personeel. Bent u die onderaannemer, dan moet u vaak bij de fiscus om deblokkering vragen. Anders kunt u niet beschikken over dit geld. Het is een tijdrovend proces. Frustrerend en het duurt zo’n zes weken. Al die tijd kunt u niet bij uw geld. Geld, dat feitelijk niet op uw G-rekening gestort had mogen worden. Sterker nog, volgens de fiscus is het bovenmatig storten op de G-rekening verboden! 

Rechtstreeks storten bij de fiscus

De huidige G-rekening schiet in toenemende mate tekort om de diversiteit aan onderaannemers te kunnen vatten. Omdat de hoofdaannemer zekerheid zoekt (of lees vrijwaring), wordt er steeds vaker rechtstreeks een bedrag bij de fiscus gestort. Dit wordt ook door de fiscus geaccepteerd.

Het hoofddoel van het nieuwe depotstelsel is om te komen tot één sluitend systeem voor de (onder)aannemer. Op grond van de WKA moet het risico voor aansprakelijkheid worden beperkt. Zoals het wetsvoorstel nu is beschreven, ziet het er naar uit dat de positie van de fiscus wordt versterkt. Daarnaast moet er een administratie lastenverlichting voor het bedrijfsleven ontstaan. Het deblokkeren moet eenvoudiger en sneller. Maar vooralsnog zijn geen maatregelen aangekondigd tegen bedrijven die consequent bovenmatig blijven storten. In het voorstel wordt aangegeven dat stortingen in het depot mogelijk gebruikt worden voor andere doeleinden, zoals het betalen van de btw. Hoewel we haken en ogen constateren, biedt het depotstelsel ten opzichte van de G-rekening zeker voordelen.

Voordelen depotstelsel

  • Er komt één sluitend systeem dat 100% vrijwaring geeft voor de gestorte bedragen in het depot en zo de risico’s in het kader van de WKA daadwerkelijk beperken.
  • Het nieuwe systeem moet leiden tot een duidelijke vermindering van de administratieve lasten.
  • Het nieuwe systeem moet leiden tot een forse verkorting van de deblokkeringstermijnen.
  • ZZP-ers kunnen ook gebruik maken van het depotstelsel.

Kritische noten

We wijzen u graag ook al op een paar aandachtspunten. Als het depotstelsel wordt ingevoerd, moet u rekening houden met het volgende:

  • Deelname aan het depotstelsel is niet verplicht. In het kader van de WKA is het echter alleen bij stortingen via het depotstelsel nog mogelijk om vrijwaring te krijgen.
  • De hoofdaannemer kan ook met het depotstelsel nog bovenmatig storten. Vooralsnog zijn er geen regels gesteld waarop deze overtreders worden aangepakt. NOA bewandelt alle beschikbare wegen en benut de vele contacten om te proberen dit voor invoering van het stelsel aan te pakken.

Overheid, banken en werkgeversorganisaties waren het er over eens dat 1 januari 2014 het juiste moment was om het stelsel daadwerkelijk in te voeren. De datum is nooit formeel gepubliceerd en dat is maar goed ook! Tot nu toe is er geen uitvoeringsregeling naar buiten gebracht waarin de exacte voorwaarden van het depotstel staan. Werkgevers, uitleners en de Belastingdienst moeten uiteraard wel de gelegenheid krijgen om zich op het nieuwe systeem voor te bereiden. Het stelsel zal daarom waarschijnlijk pas per 1 juli 2014 van kracht worden. Wij houden u op de hoogte.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid