NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Dekvloeren in relatie tot contactgeluid

door: Erica van Aken
| Techniek

Gietvloer

 

Het Bouwbesluit bevat duidelijke eisen met betrekking tot de contactgeluidisolatie van dekvloeren. Maar in bestekken worden regelmatig bijzondere voorwaarden gesteld. En ook in de uitvoering ligt het kritisch, want aanpassing van een detail kan een grote verstoring van de geluidsisolatie tot gevolg geven. Of leiden tot scheurvorming en onthechting…

In november 2014 publiceerde het Technisch Bureau Afbouw de nieuwe richtlijn 2.4 'Cementgebonden en calciumsulfaatgebonden dekvloeren in relatie tot contactgeluid'. Deze richtlijn is zowel voor vloerenbedrijven als voor opdrachtgevers. Vloerenbedrijven doen er goed aan om de richtlijn aan hun opdrachtgevers te verstrekken. Want er wordt compleet geschetst aan welke details en ontwerprisico’s moet worden gedacht om de contactgeluidisolatie-eisen uit het Bouwbesluit te halen.

Details en ontwerprisico’s

54dB is de minimum eis: dit is het gewogen geluidsniveauverschil - aangeduid met LnTA - naar een verblijfsgebied. Regelmatig vragen opdrachtgevers om een lagere LnTA-waarde, bijvoorbeeld in appartementencomplexen of kantoorgebouwen. We noemen dat comforteisen. In het bouwproces moet dan extra aandacht aan details en ontwerprisico’s worden besteed. Dat geldt voor zowel de zwevende als de hechtende dekvloer. Het ligt echt kritisch, want een deuk in de isolatielaag kan al een flink geluidslek betekenen. Wil men geen zwevende dekvloer, dan moet er als alternatief een hele zware vloer worden gelegd. De constructie moet daar dan wel op gebouwd worden.

Comforteisen

Verenigingen van Eigenaren stellen regelmatig zogenaamde comforteisen. Niets mis mee en het is goed te maken, mits de isolatielaag wordt aangepast. Er zijn namelijk speciale akoestische én thermische isolatiematerialen. Doorgaans wordt isolatie gebruikt, dat van allebei een beetje heeft. Wordt echter een lagere LnTA-waarde geëist, dan moet u een akoestisch isolatiemateriaal gebruiken. Voor de dikte van de dekvloer gebruikt u de tabelletjes uit de NEN2742: Deze norm geeft eisen en regels voor het bepalen van de dekvloerdikte in relatie tot de buigtreksterkte van de dekvloermortel.

Gebruik makkelijke voorbeelden

Leg opdrachtgevers helder uit wat de dikte van de vloer moet zijn in relatie tot de buigtreksterkte. Regelmatig wordt in bestekken een zwevende dekvloer gevraagd met een druksterkte van bijvoorbeeld D30. Niet de druksterkte, maar de buigtreksterkte is van belang. Gebruik een simpel voorbeeld om het toe te lichten: ‘Wat gebeurt er als je op een stoeptegel gaat staan, die op een spons ligt?’ Iedereen snapt dat dan de spons platter wordt en er niets met de stoeptegel gebeurt. Een minimale druksterkte eisen voor een zwevende vloer op isolatiemateriaal is daarom zinloos. Licht daarna het belang van buigtreksterkte toe: ‘Als je bovenop een houten plank gaat staan, die op twee kolommen met een tussenruimte van een meter rust, wat gebeurt er dan?’ Afhankelijk van het gewicht en de dikte van de plank zal deze doorveren, of door midden breken. De mate waarin de plank kan meeveren zonder te breken, is dus van belang: dat is de buigtreksterkte! En een dekvloer is in dit voorbeeld eigenlijk niets meer dan een hele harde, stijve plank.

Zwevende dekvloer 

Uit de richtlijn blijkt dat een zwevende dekvloer de voorkeur heeft als er eisen zijn op het gebied van contactgeluid. Het bereiken van een gewenste isolatiewaarde is dan simpelweg beter te voorspellen. Een hechtende dekvloer kan ook voldoen, maar dan wordt de isolatiewaarde uit de constructie gehaald en heeft de dekvloer daar vrijwel geen toegevoegde waarde meer op. Wel zijn er grotere risico’s door materiaalkrimp en onthechting. Door onthechting van een oorspronkelijk hechtende dekvloer zal de bereikte akoestische isolatie aanzienlijk omlaag kunnen gaan. Omdat een zwevende vloer duurder is in aanschaf, wordt toch vaak voor een hechtende dekvloer gekozen. Het is daarom heel belangrijk dat vloerenbedrijven hun ontwerpkennis - zonodig gratis - weggeven. Dat kan nu kosteloos en gemakkelijk door de richtlijn uit te delen en bij offertes als (vermelde) bijlage bij te sluiten. Als vloerenlegger kunt u dan aantonen dat u de noodzakelijke kennis hebt overhandigd aan uw opdrachtgever. Dat scheelt altijd mocht u aan moeten tonen dat uw opdrachtgever wist welke consequenties zijn keuze voor een bepaalde uitvoeringswijze zou kunnen hebben.” 

Doen wat u belooft

Een goed ontwerp en heldere communicatie over wat u op basis van de geluidisolatie-eisen kunt maken, voorkomt ellende. Een gebouw ontruimen, omdat de vloer door kennis- of kwaliteitsgebrek niet voldoet of scheurt, daardoor hersteld of vernieuwd moet worden, is vele malen duurder dan in één keer de juiste zwevende dekvloer met akoestische scheidingslaag te leggen. Door opdrachtgevers goed te laten bestellen, omdat ze weten hóe ze moeten bestellen, werkt hetvoor alle partijen veel prettiger! Dan hoeft u ‘alleen nog maar’ te leveren wat er beloofd is om te maken.”

Richtlijn

In de richtlijn staat daarom beschreven waarop gelet moet worden bij een zwevende en een hechtende dekvloer. En wordt uitgelegd wat er mis kan gaan. Niet om mensen angst aan te jagen, maar om een realistisch beeld te geven. Het belang van een goede dekvloer komt er in tot uitdrukking. Opdrachtgevers hebben er totaal geen moeite mee om 150 euro per vierkante meter aan decoratieve vloertegels te kopen, terwijl de dekvloerenlegger de ondervloer voor maar enkele luttele euro’s moet leggen… In de praktijk wordt voor een dubbeltje verschil nog geshopt, terwijl eventuele schades die voortvloeien uit een verkeerde keuze voor de ondervloer in de tienduizenden euro’s kunnen lopen. Daarom is het heel belangrijk dat vloerenbedrijven de richtlijn 2.4 benoemen, bijvoegen én gebruiken!

Gratis gedrukte exemplaren

Exemplaren van de richtlijn 2.4 'Cementgebonden en calciumsulfaatgebonden dekvloeren in relatie tot contactgeluid' zijn gratis op te vragen bij het secretariaat van TBA.    

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid