NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Debiteurenbeheer met een kredietverzekering

door: Webbeheer
| Administratie Management

KC Kredietverzekering

Binnen het totaalpakket van verzekeringen kan de NOA Verzekeringsdienst u een “kredietverzekering” aanbieden. Het voeren van een goed debiteurenbeheer is aan de basis ieders eigen verantwoordelijkheid. Elke ondernemer laat zich daarbij leiden door zijn/haar eigen ervaringen en standpunten. In die zin is er niet een eenduidig antwoord te geven op de vraag ‘wat is de beste oplossing of het beste hulpmiddel voor debiteurenbeheer?’ En ook de vraag ‘met welke risico’s heb ik hier te maken?’ is op meerdere manieren te beantwoorden.

De NOA Verzekeringsdienst wil u informeren, adviseren en desgewenst van dienst zijn bij het afsluiten van verzekeringen. Het is vanzelfsprekend dat het uitvoeren van een risico-analyse van uw bedrijf in combinatie met uw verzekeringsportefeuille inbegrepen is, als ook de totale begeleiding bij schade. Nagenoeg alle zakelijke en particuliere verzekeringen worden collectief bij verzekeraars ingekocht. NOA-leden zien dit terug in een scherpe premiestelling en voorwaarden die verder gaan dan individuele verzekeringen van verzekeraars.   

Collectieve kredietverzekering

Een oplossing/hulpmiddel kan zijn: het afsluiten van een kredietverzekering. Binnen de verzekeringsmarkt zijn er slechts drie verzekeraars actief met het aanbieden van een kredietverzekeringsproduct. Voor het jaar 2015 heeft de NOA Verzekeringsdienst wederom met twee partijen collectieve afspraken gemaakt waarin NOA-leden kunnen deelnemen. Na heel wat jaren van economische crisis en rampspoed - dat geldt voor afbouwbedrijven en voor kredietverzekeraars - is het gelukt om zowel premie als voorwaarden op een uiterst scherp niveau te houden/krijgen. Hierbij is het aan de ondernemer om een keus te maken bij welke verzekeraar hij zich het prettigst voelt.  De verschillen kunnen liggen op het gebied van prijs, voorwaarden (termijnen zoals krediet- en meldingstermijn), verzekerde debiteuren (zakelijk e/o particulieren) of op het gebied van limietenbeleid. 

Helpende hand

Om u van dienst te zijn bij het nemen van de juiste keuze, is het van belang dat u deze verschillen (en überhaupt de werkwijze binnen een kredietverzekering) helder in beeld krijgt. Als mantelbeheerder bij beide collectieve contracten en de opgedane kennis in de afgelopen jaren is de NOA Verzekeringsdienst graag bereid u hierin de helpende hand te bieden.  

Wenst u nadere informatie of een offerte, neem contact op met Peter Schoonderwoerd van NOA Verzekeringsdienst (tel. 030-2549114 of peter.schoonderwoerd@wuthrich.nl) en laat deze u vrijblijvend en kosteloos adviseren.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid