NOA Menu

NOA Kenniscentrum

De vindingrijkheid van de debiteur die niet wil betalen

door: Ingeborg van Leusden
| Praktijk Administratie

Een gewaarschuwd mens...

Stel u neemt een particulier werk aan om de wanden en het plafond van een woonkamer te stukadoren. U kent elkaar uit de bouwwereld en woont in dezelfde woonplaats, maakt een mooie offerte en gaat aan de slag.

Nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd, is er een klacht. Er zitten twee vlekken op het plafond. Het gehele plafond wordt opnieuw gespoten. Maar, de betaling blijft uit. Als de debiteur wordt aangemaand, uit hij opnieuw klachten. Er zouden golfjes te zien zijn in het plafond. Teneinde een tevreden klant te houden, worden twee mogelijke opties gegeven om het effect van de golfjes, door strijklicht veroorzaakt, te verminderen. Daarop wordt niets vernomen en er wordt ook niet betaald. Ondanks vele telefoontjes, aanmaningen en sommaties blijft betaling uit. Op een dag besluit het NOA-lid maar eens zelf langs te gaan.

Kwaliteit beoordelen

Omdat partijen van mening verschillen over de kwaliteit van het werk (en het NOA-lid inmiddels ook vreest dat de betaling uit zal blijven) wordt overeengekomen Bureau Gevelsupport te vragen om de kwaliteit te beoordelen. Die oordeelt dat de kwaliteit van het stucwerk voldoet aan de overeengekomen klasse en geeft een suggestie hoe de golfjes verminderd kunnen worden. Met dit rapport neemt de debiteur geen genoegen. Hij wenst dat “NOA” de zaak beoordeeld, want “dat is de geschillencommissie die hiervoor ingeschakeld moet worden”, aldus de particulier. Het NOA-lid maakt hieruit op dat hij geschillenbeslechting wil via de geschillencommissie en vraagt mij de zaak daar neer te leggen. Het is heel lang stil. Dan blijkt dat meneer niet reageert op verzoeken van de geschillencommissie om op het verzoek van het NOA-lid te reageren en sturen zij het verzoek weer terug met de mededeling dat de particulier niet wil meewerken. 

Geschillenbeslechting

Er blijft niets anders over dan de zaak bij de rechter neer te leggen. En wat schetst de verbazing? Nu is het hele plafond ineens niet goed meer. Ook zou meneer een eigen deskundige hebben ingeschakeld. Alleen, het rapport van deze “deskundige” is per e-mail verzonden door de particulier aan de particulier, is niet ondertekend en sluit af met de legendarische woorden: “…raad ik u aan NOA in te schakelen om hun geschillencommissie hier een eind oordeel over te laten geven.” Tja, zou een onafhankelijke deskundige dit echt schrijven? Vindingrijk is het wel om aan te blijven dringen op een wijze van geschillenbeslechting die niet bestaat en daar ook niet van af te wijken, ondanks dat je erop gewezen bent dat NOA dat niet zelf doet. 

Wij zien de procedure met vertrouwen tegemoet. De hele aanneemsom is nog steeds niet betaald. De zitting is op korte termijn en wij gaan er vanuit dat de hele aanneemsom vermeerderd met rente en kosten zal moeten worden voldaan.  

Van uitstel komt geen afstel, maar vindingrijk is het wel. 

Tip van de dag

Als u moet waarschuwen voor een gebrek, bijvoorbeeld in de ondergrond. Zet die waarschuwing en de mogelijke gevolgen voor het werk als u toch aan de slag gaat, dan altijd op papier!

Column Ingeborg van Leusden - Afbouwzaken 7 - 2018

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid