NOA Menu

NOA Kenniscentrum

De “Vakantiebon” verdwijnt per 1 januari 2016!

door: Gert van de Bovenkamp
| Personeel Administratie

Bericht

Cao-partijen Afbouw hebben besloten om de “vakantiebon” te beëindigen en dus het Vakantiefonds Afbouw met ingang van 1 januari a.s. op te heffen. Hiermee stopt de premie-inning voor het fonds en de opbouw van vakantierechten van werknemers. Onderstaand leggen wij u uit wat dit voor u en uw werknemers betekent. U kunt ook een alternatief toepassen als u het vakantiejaar wijzigt.

Wat betekent dit voor uw werknemers?

Uw werknemers raken hun rechten niet kwijt. De rechten die zij hebben opgebouwd tot en met 1 januari 2016 (einde week 53 van 2015) blijven geldig. In maart 2016 worden deze in één keer uitbetaald. 

Wat betekent dit voor u?

De opbouw van vakantierechten via het Vakantiefonds Afbouw en de premie-inning stopt. Dit betekent dat u vanaf 2016 zelf het loon over verlofdagen en feestdagen moet doorbetalen. Daarnaast betaalt u 8% vakantietoeslag over het loon van uw werknemers. Net als bij het UTA-personeel, gaat het vakantiejaar van 1 juni tot 1 juni lopen. Voor het bouwplaats personeel, waarvoor tot en met 31 december 2015 de berekende vakantierechten zijn, is er een overgangsmaatregel afgesproken over de periode van januari 2016 tot 1 juni 2016. Wat u moet doen, hangt af van de frequentie waarmee u betaalt:  

Wat moet u doen als u uw werknemers per maand betaalt:

 • In mei 2016 betaalt u 8% vakantietoeslag over het  loon van 2 januari 2016 tot en met 31 mei 2016;
 • Tevens betaalt u met het loon over de maand mei 2016 15 dagen en 1,5 uur aan verlofdagen en feestdagen uit. Over de periode tot en met 31 mei 2016 hoeft u dan geen loon te betalen over opgenomen verlofdagen en erkende feestdagen;
 • Vanaf 1 juni 2016 betaalt u over alle vrije dagen en erkende feestdagen gewoon loon aan de werknemer;
 • In mei 2017 betaalt u 8% vakantietoeslag over het loon van 1 juni 2016 tot en met 31 mei 2017. Dat doet u voortaan ieder jaar.

Wat moet u doen als u uw werknemers per vier weken of per week betaalt:

 • Met het loon over periode 5 van 2016 betaalt u 8% vakantietoeslag over het loon van periode 1 tot en met periode 5 van 2016. Verder betaalt u met het loon over periode 5 van 2016, 14 dagen en 3 uur uit. Over de periode 1 tot en met 5 in 2016 hoeft u dan geen salaris te betalen over vrije dagen en erkende feestdagen;
 • Vanaf periode 6 in 2016 betaalt u voortaan over alle vrije dagen en erkende feestdagen gewoon loon aan de werknemer;
 • Met het loon over periode 5 in 2017 betaalt u 8% vakantietoeslag over het loon vanaf periode 6 in 2016 tot en met periode 5 in 2017. Dat doet u voortaan ieder jaar.

De verlof- en feestdagen in de overgangsperiode:

Door de opheffing van het Vakantiefonds komt er een overgangsperiode voor de verlof- en feestdagen tot 1 juni 2016. We hebben voor u berekend hoeveel dagen u uitbetaald bij een fulltime werkweek in het geval van maandverloning en bij weekverloning:

Bij maandverloning in totaal 15 dagen en 1,5 uur
Bij weekverloning in totaal 14 dagen en 3 uur

Klik hier voor de volledige berekeningen van het aantal verlof- en feestdagen waarop de werknemer bij een fulltime werkweek recht heeft in de periode van 2 januari tot 1 juni 2016. 

Uitbetaling in mei 2016

Met bovengenoemde werkwijze willen we voorkomen dat per werknemer berekend moet worden hoeveel dagen er al zijn opgenomen of eventueel worden overgehouden. Om die reden worden alle dagen uit de overgangsregeling conform cao Afbouw in één keer in mei 2016 uitbetaald, zodat alles in één keer wordt rechtgetrokken.                     

Brieven van PGGM

Binnenkort zult ook van PGGM een brief ontvangen met daarin vergelijkbare informatie over het opheffen van het Vakantiefonds. Ook uw werknemers worden dan geïnformeerd. Met deze nieuwsbrief hebben wij u alvast op de hoogte willen stellen van de gevolgen en de overgangsregeling voor opheffing van het Vakantiefonds. 

Overgangsmaatregel seniorendagen

In de cao Afbouw is afgesproken dat seniorendagen voor alle werknemers, die jonger zijn dan 55 jaar, worden afgeschaft. Voor werknemers die op 31 december 2015 55 jaar of ouder zijn, is een overgangsmaatregel getroffen. Deze maatregel gaat op 1 januari 2016 in. Het gaat daarbij om het volgende:

 • Werknemers, die op 31 december 2015 55 jaar of ouder zijn en onafgebroken onder de cao Afbouw werkzaam zijn, hebben recht op 12 extra verlofdagen;
 • Werknemers, die op 31 december 2015 57 jaar of ouder zijn en onafgebroken onder de cao Afbouw werkzaam zijn, hebben recht op 15 extra verlofdagen; 
 • De werkgever betaalt over deze extra verlofdagen 90% van het overeengekomen loon door. De pensioenopbouw van de werknemer blijft gebaseerd op 100% van het overeengekomen loon;
 • De werkgever kan de loonkosten over de extra verlofdagen voor bouwplaats medewerkers declareren bij het O&O-fonds Afbouw. Dit dient binnen zes maanden na opname daarvan te gebeuren;
 • Op de overgangsregeling extra verlofdagen oudere werknemers is het Reglement Duurzame Inzetbaarheid van toepassing.
 • Voor werknemers die nog dagen uit 2015 hebben staan, geldt dat deze voor 1 juli 2016 moeten zijn opgenomen, anders komen ze te vervallen.

ATV-dagen

Roostervrije/ATV-dagen zijn geen vakantiedagen en maken ook geen onderdeel uit van het vakantiefonds. Elke werknemer in de afbouw, dus zowel bouwplaats- als UTA-personeel, heeft jaarlijks bij fulltime werken recht op 10 roostervrije/ATV-dagen waarover het loon moet worden doorbetaald. Dat verandert dus NIET met het verdwijnen van het vakantiefonds. Ook na 1 januari blijven deze dagen bestaan. 

Vragen?

Wij kunnen ons voorstellen dat u nog meer vragen heeft over de opheffing van het Vakantiefonds. U kunt hiervoor zowel per mail als telefonisch op nummer 0318-547373 contact opnemen met ons secretariaat

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid