NOA Menu

NOA Kenniscentrum

De rechter legt uit!

door: Ingeborg van Leusden
| Praktijk Werkvoorbereiding

Een gewaarschuwd mens...

Met de gezellig drukke NOA Vloerendag nog in het geheugen, kan deze bijdrage niet anders dan over een vloerenkwestie gaan. Neem in gedachte een gietvloer in de keuken van een verzorgingshuis. De vloer wordt gemaakt en er ontstaat een witte waas. Na herstel onthecht de vloer en in de derde vloer die wordt gemaakt, ontstaat blaasvorming. De opdrachtgever/aannemer claimt vergoeding van heel veel schade. Het NOA-lid wil de facturen betaald hebben. Geen goed vooruitzicht voor het NOA-lid, zou je denken.

Maar, de rechter heeft partijen in de procedure stapsgewijs meegenomen in de beoordeling van de vloeren en de aansprakelijkheid. Om te beginnen bij de eerste vloer waar de witte waas ontstond. De rechter oordeelde dat die waas is ontstaan als gevolg van kou en tocht tijdens het aanbrengen van de vloer. Dat kon het vloerenbedrijf niet worden verweten, dus ook de daarmee verband houdende schade (ontruiming en inruimen van de keuken en vervangende maaltijden voor de bewoners) kon niet aan het vloerenbedrijf worden toegerekend.

Gewaarschuwd voor onthechting…

De tweede vloer was wat ingewikkelder. Die was gaan onthechten langs de randen van de keuken. De keuken was niet verwijderd, terwijl dat eigenlijk wel had gemoeten. Het NOA-lid stelde dat voor de mogelijke onthechting was gewaarschuwd en dat de opdrachtgever/aannemer dat risico had genomen. Daar dacht de opdrachtgever anders over. Dus er werden getuigen gehoord. De getuigen verklaarden over de bespreking die was geweest over het al dan niet verwijderen van de keuken. Het is daarna aan de rechter deze getuigen te beoordelen op betrouwbaarheid, consistentie in het verhaal en daaraan conclusies te verbinden. De rechter oordeelde in het voordeel van het NOA-lid. Er was gewaarschuwd en uit oogpunt van besparing van tijd en kosten was ervoor gekozen de keuken niet te verwijderen. De opdrachtgever werd door de rechter voldoende deskundig geacht en daarom werden er aan de waarschuwing geen extra zware eisen gesteld. Ook de schade die was geclaimd vanwege deze tweede vloer werd afgewezen.

Eind goed, al goed

En dan nog de derde vloer waar blaasvorming in is ontstaan. Deze derde vloer is niet hersteld en ook was ten aanzien daarvan geen schadevergoeding geëist. Hoewel de rechter daar in zijn eindvonnis niet met zoveel woorden op in is gegaan, blijkt uit een eerder gewezen tussenvonnis dat de rechter voor de aannemer geen rechtsgrond heeft aangenomen voor aansprakelijkheid van het NOA-lid voor deze blaasvorming. En hoewel u wellicht bij het begin van dit artikel meent dat dit nooit goed af kan lopen, zie je maar dat de rechter ieder uitgevoerd werk (iedere vloer) afzonderlijk beoordeeld.

Tip

Wat kunt u bij zo’n situatie overwegen? Dit NOA-lid had steeds - uit coulance - een nieuwe vloer gemaakt en de kosten daarvan niet in rekening gebracht. Immers, je wilt als vakman een goed stuk werk afleveren en de aannemer oefent veel druk uit met hoge claims en boetes. In zo’n geval is het voor u te overwegen om de vloer wel te herstellen maar onder de voorwaarden, dat als komt vast te staan dat de schade niet voor uw rekening en risico komt, u de kosten van herstel - die u dan wel moet begroten - als meerwerk in rekening zult brengen. Dan voorkom je dat je als bedrijf niet meer tot het werk wordt toegelaten en je behoudt de mogelijkheid om het werk alsnog betaald te krijgen. 

Column Ingeborg van Leusden, Afbouwzaken 3-2017

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid