NOA Menu

NOA Kenniscentrum

De opdrachtbevestiging

door: Erica van Aken
| Verkoop

Opdrachtbevestiging

Een opdrachtbevestiging is een schriftelijke vastlegging van een eerder gemaakte, mondelinge overeenkomst tussen u en de opdrachtgever. Een opdrachtbevestiging heeft als doel duidelijkheid te scheppen. 

Wanneer een opdrachtbevestiging gebruiken?

Als een klant u mondeling/telefonisch een opdracht verstrekt, dan is dat al rechtsgeldig. Maar in het geval van onenigheid komt het in de praktijk voor dat de klant zich niets meer van de toezegging kan herinneren. Dan staat u sterker als de opdracht op papier staat. U kunt natuurlijk een offerte maken of een opdrachtbevestiging mailen. Een combinatie van beide is ook mogelijk.

‘klein klusje’

Als u een eenvoudige klus aan wil nemen, waarbij de opdracht geringe werkzaamheden met zich meebrengt, kunt u mogelijk volstaan met een opdrachtbevestiging. Ook als de uitvoeringsperiode kort is en er snel gestart moet worden, kan het aantrekkelijk zijn om snel te schakelen tussen partijen middels een opdrachtbevestiging. Voor de beschrijving van gedetailleerde werkzaamheden met een heldere prijsopgave adviseren wij echter om een offerte op te stellen.

Bevestiging van offerte

Als u opdrachtgever heeft aangegeven in te stemmen met uw offerte, kunt u ook een opdrachtbevestiging versturen. Hierin verwijst u dan naar de details (opdrachtbeschrijving). Dit kan nuttig zijn, als er na bespreking van de offerte kleine wijzigingen zijn doorgevoerd, die mondeling zijn besproken. 

‘herhalingsopdracht’

Als u regelmatig voor een opdrachtgever werkt en uw werkwijze en voorwaarden zijn bekend, dan kunt u met behulp van een opdrachtbevestiging de nieuwe, te verrichten taak kort toelichten.    

Wat moet er in een opdrachtbevestiging staan?

Een exacte en duidelijke beschrijving van de diensten die u zult uitvoeren of van het resultaat dat u zult opleveren. 

  • De overeengekomen vergoeding.
  • Een overzichtelijke begroting van het aantal uren dat u aan de opdracht zult besteden.
  • De verhoging van de vergoeding als u meerwerk moet verrichten of meer tijd kwijt bent aan de opdracht. 
  • De betalingswijze die u hanteert. 
  • De periode waarbinnen u oplevert.
  • De algemene voorwaarden die op uw werkzaamheden van toepassing zijn. Stuur deze als bijlage met de opdrachtbevestiging mee. 
  • De aanvangsdatum van de opdracht: vermeld bijvoorbeeld dat u begint met het uitvoeren van de opdracht zodra beide partijen de bevestiging hebben ondertekend.
  • De geldigheidsduur van de opdrachtbevestiging.

Leden kunnen na inloggen allerlei voorbeelden downloaden in de rechterkolom.

 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid