NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Conjunctuurinformatie: meer vertrouwen

door: Webbeheer
| Management

Conjunctuur 

Bedrijven in Nederland investeerden in maart 4,3 procent meer dan een jaar eerder. De stemming onder consumenten is van april op mei verder verbeterd en ligt nu op hetzelfde niveau als eind 2007. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Bedrijven in Nederland investeerden in maart 4,3 procent meer dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De groei van de bedrijfsinvesteringen is wat kleiner dan in de voorgaande twee maanden, zo constateerde het statistiekbureau. Desondanks zijn de investeringen al een halfjaar hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. De stijging in maart is vooral toe te schrijven aan investeringen in computers en in machines en installaties. 

Vertrouwen ondernemers neemt toe

Het CBS meldt dat de stemming van ondernemers in de industrie in mei iets is verbeterd. Het producentenvertrouwen steeg met 0,4 punt en kwam uit op 0,7. De ondernemers waren in mei minder somber over hun orderpositie en oordeelden positiever over hun voorraden. Over de productie in de komende drie maanden waren ze daarentegen wat minder optimistisch dan in april.

Eerder deze maand maakte het CBS bekend dat de productie van de industrie in het eerste kwartaal is gegroeid, mede door de hogere buitenlandse afzet. Ook de bezettingsgraad van de industrie neemt al een jaar toe, en ook de investeringen in productiecapaciteit nemen toe. 

Dat zijn tekenen die erop duiden dat de economie voorzichtig het pad van herstel is ingeslagen. Het grote probleem is dat de werkgelegenheid daarbij achterblijft. Uit de meting onder ondernemers in mei blijkt dat 13,9 procent verwacht dat de personeelssterkte de komende drie maanden zal afnemen, terwijl 9,6 procent rekent op een toename. 

Vertrouwen consumenten neemt opnieuw toe

De stemming onder consumenten is van april op mei verder verbeterd, aldus het CBS. Het consumentenvertrouwen neemt al sinds vorige zomer vrijwel onafgebroken toe en ligt nu op hetzelfde niveau als eind 2007. 

De vertrouwensindicator van het CBS komt deze maand uit op min 2: drie punten hoger dan in april. Dat betekent dat er nog maar 2 procent meer pessimisten dan optimisten zijn. Consumenten oordelen optimistischer over het huidige economische klimaat. Ook hun koopbereidheid is groter dan een maand geleden.

Overigens vinden de meeste Nederlanders de tijd nog altijd ongunstig voor grote aankopen. Een overgrote meerderheid - respectievelijk 65 en 88 procent - zal de komende twee jaar zeker geen auto of huis kopen. Maar het oordeel op dit punt is wel licht verbeterd, blijkt uit het onderzoek van het CBS. Daarnaast sloeg de stemming over de eigen financiële situatie in de komende twaalf maanden om van licht negatief naar voorzichtig optimistisch. 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid