NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Concurrentie op arbeidskosten grootste knelpunt voor komende vijf jaar

door: Erica van Aken
| Management

Knelpuntenkopie

Door onderzoeksbureau USP is aan afbouwbedrijven en professionele opdrachtgevers gevraagd welke aspecten men ziet als grootste knelpunten voor de (af)bouwsector in de komende vijf jaar. Daar waar afbouwers concurrentie op arbeidskosten als grootste knelpunt ervaren, benoemen opdrachtgevers hun zorgen over een tekort aan goed geschoold personeel. Knellende wet- en regelgeving wordt door allen genoemd als probleem. 

Grootste Knelpunten P102 Boven

 

Top 5 Knelpunten Bouwsector

Eén knelpunt belicht: knellende wet- en regelgeving tot 2019

De door de overheid opgelegde scherpere weten en regels zijn een nieuw genoemd knelpunt. In soortgelijk verricht onderzoek in 2011 werd knellende wet- en regelgeving helemaal nog niet genoemd. Van de bedrijven in de afbouwsector geeft 14% aan dat de strengere wet- en regelgeving de komende vijf jaar een knelpunt zal vormen: Gemiddeld 65% van de ondervraagde afbouwers maakt zich zorgen over het vrije verkeer van werknemers binnen EU-landen.

Opdrachtgevers benoemen een veel breder pallet aan knellende wet- en regelgeving dan de afbouwbedrijven. Naast het vrije verkeer van werknemers voorziet men ook een knelpunt in de verplichte termijn tussen opeenvolgende tijdelijke contracten en de nieuw ingevoerde transitievergoeding. 

Knelpunt Wet En Regelgeving

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid