NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Concept voorwaarden 'adaptief vermogen' gebouwen

door: Erica van Aken
| Management

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn samen met de Rijksoverheid en diverse brancheorganisaties een publiek-privaat traject gestart rond duurzaam bouwen. Aanleiding vormde de groeiende aandacht in de maatschappij voor de vraag hoe gebouwen een tweede of derde leven kunnen krijgen. Gesteld wordt dat de duurzaamheid en toekomstwaarde van een gebouw toeneemt als dit eenvoudiger en beter aan te passen is voor ander gebruik. Dit wordt ook wel het 'adaptief vermogen' genoemd.

Bedrijven in de hele bouwketen houden zich bezig met het vervaardigen en aanleggen van gebouwen en bouwwerken. De bouw heeft daarom een grote impact op duurzaamheid. Verduurzaming staat dan ook bij veel bouwers hoog op de agenda. Verduurzaming leidt tot innovatie en innovatie draagt bij aan herstel van de bouw.

Momenteel ontbreekt het bij opdrachtgevers en opdrachtnemers aan een methodiek om het adaptief vermogen kwantitatief en kwalitatief te waarderen. Er is nu een project gestart waarbij bouwpartijen gezamenlijk aan de slag gaan om een (vrijwillig te hanteren) bepalingsmethodiek op te stellen voor adaptief vermogen. Het uitgangspunt is de bestaande kennis en inbreng van allerlei bouwers te delen.

Op dit moment is er een conceptprogramma van eisen tot stand gekomen, dat opĀ www.adatiefvermogen.nl te vinden is. Belangstellenden kunnen via deze website ook hun opmerkingen en suggesties achterlaten.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid