NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Compensatie van transitievergoeding uitgesteld

door: Gert van der Meulen
| Personeel

Compensatie transitievergoeding

In tegenstelling tot eerdere berichten kunnen werkgevers pas vanaf 2019 een financiële compensatie krijgen voor de transitievergoeding na twee jaar ziekte. Dit heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid recentelijk bekend gemaakt. 

In de derde voortgangsbrief over de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) geeft hij aan dat de compensatieregeling een grote impact heeft op de (digitale) processen van UWV en dat daarom de regeling waarschijnlijk niet eerder in kan gaan dan per 1 januari 2019. Het was de bedoeling dat de wijziging op 1 januari 2018 in zou gaan, maar dat lukt dus niet.  

Terugwerkende kracht

Het plan om de regeling met terugwerkende kracht in werking te laten treden, blijft onveranderd. Dit betekent dat werkgevers, die vanaf 1 juli 2015 al aan een werknemer een transitievergoeding hebben betaald in verband met ontslag na 2 jaar ziekte, hiervoor zullen worden gecompenseerd. Hierop moet dus echter nog een extra jaar worden gewacht.

Werkgevers betalen vanaf 2019 meer Awf-premie

De compensatie voor de regeling wordt gefinancierd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). De Awf-premie, die werkgevers moeten betalen, zal daarom vanaf 2019 stijgen. In het wetsvoorstel is ook de maatregel opgenomen dat cao-partijen meer ruimte krijgen om af te wijken van de ontslagvergoeding wegens bedrijfseconomische redenen. Voor de cao Afbouw speelt dat op dit moment geen rol.  De beoogde ingangsdatum van deze maatregel blijft wel 1 januari 2018. 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid