NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Check uw aangifte IB 2014

door: Webbeheer
| Administratie

Belastingdienst (1)

Belastingplichtigen die voor 27 maart 2015 hun aangifte IB 2014 online hebben ingediend, doen er goed aan hun aangifte op bepaalde punten nog eens na te lopen. De Belastingdienst heeft een aantal onvolkomenheden aangepast.

Uit een bericht op de site van de Belastingdienst blijkt dat, ondanks dat de aangifte zorgvuldig is samengesteld, tussentijds toch nog een aantal aanpassingen nodig waren. Belastingplichtigen die voor 27 maart 2015 aangifte hebben gedaan, krijgen het advies na te gaan of genoemde situaties van invloed zijn op hun aangifte. Het gaat om de volgende situaties:

Aftrek hypotheekrente

Dit geldt voor iedereen die zijn eigen woning voor een deel van 2014 verhuurt, en die woning daarna weer onbewoond te koop zet (27 maart 2015) -> aangifte aanpassen en opnieuw versturen.

Restschuld eigen woning

Dit geldt voor iedereen die geen eigen woning meer heeft maar nog wel een restschuld (20 maart 2015) -> aangifte openen en opnieuw versturen.

Inkomen uit Duitsland of België

Dit geldt voor iedereen die onder de bijzondere compensatieregeling voor Belgische grensarbeiders valt of een uitkering uit België of Duitsland ontvangt (20 maart 2015) -> aangifte aanpassen en opnieuw versturen.

Berekening eigenwoningforfait in sommige gevallen niet juist

Dit geldt voor iedereen die het hele jaar een fiscale partner had en een eigen woning maar geen hypotheek of een andere lening en voor iedereen die het hele jaar een fiscale partner had en een eigen woning die pas in de loop van 2014 hoofdverblijf is geworden (11 maart 2015) -> aangifte openen en opnieuw versturen.

Specificatie bank bij beleggingen buitenland

Dit geldt voor iedereen die beleggingen in het buitenland aangeeft (10 maart 2015) -> aangifte aanpassen en opnieuw versturen.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting (1)

Dit geldt voor iedereen die een kind heeft dat op 1 januari 2014 jonger is dan 12 jaar, een fiscale partner heeft die ondernemer is, men niet gezamenlijk aangifte doet en men zelf inkomsten uit arbeid heeft (9 maart 2015) -> aangifte openen en opnieuw versturen.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting (2)

Dit geldt voor iedereen die een kind heeft die op 1 januari 2014 jonger is dan 12 jaar, co-ouder is, het kind niet op het adres van de co-ouders staat ingeschreven en in de online aangifte bij de vraag ‘Stond uw kind minstens 6 maanden ingeschreven op hetzelfde adres als u?’ ten onrechte automatisch ‘Nee’ is ingevuld (9 maart 2015) -> aangifte aanpassen en opnieuw versturen.

Levensonderhoud kinderen onder de 21

Dit geldt voor iedereen die een kind heeft dat is geboren na 31 december 1992, dat staat ingeschreven op het woonadres en waarvoor men geen kinderbijslag of studiefinanciering krijgt, de kosten voor het levensonderhoud van het kind minimaal € 416 per kwartaal zijn, men een fiscale partner heeft, geen bezittingen heeft in box 3 en geen eigen woning heeft maar geen aftrekbare kosten heeft die kunnen worden ingevuld bij ‘Uitgaven’ (9 maart 2015) -> aangifte aanpassen en opnieuw versturen.

Ouderentoeslag

Dit geldt voor iedereen die een fiscale partner heeft, niet gezamenlijk aangifte doet, een fiscale partner heeft die ouder is dan 65 jaar en een inkomen heeft van meer dan € 19.895 en men heeft zelf bezittingen in box 3 (9 maart 2015) -> aangifte openen en opnieuw versturen.

Drempel zorgkosten

Dit geldt voor iedereen die zorgkosten heeft (bijvoorbeeld kosten voor geneeskundige hulp of dieetkosten), een fiscale partner heeft en men gebruik kan maken van de aftrek voor de kosten van de eigen woning (9 maart 2015)  -> aangifte openen en opnieuw versturen.

Kapitaalverzekering

Iedereen die geen kapitaalverzekering heeft, maar wel een vraag over kapitaalverzekeringen krijgt (4 maart 2015) -> aangifte aanpassen en opnieuw versturen.

Al deze onvolkomenheden zijn op de tussen haakjes aangegeven datum opgelost. Heeft men na die datum aangifte gedaan, dan hoeft men niets te doen. Heeft men voor die datum aangifte gedaan, dan moet actie worden ondernomen. In een aantal gevallen moet de aangifte worden aangepast en in een aantal gevallen moet de aangifte alleen worden geopend en daarna opnieuw worden verstuurd.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid