NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Check de beschikking Werkhervattingskas goed!

door: Gert van der Meulen
| Administratie Personeel

Uw onderneming heeft van de Belastingdienst een beschikking voor de premie Werkhervattingskas voor 2015 ontvangen. Om te voorkomen dat u te veel premie betaalt, is het belangrijk dat u deze beschikking goed nakijkt en op tijd bezwaar maakt als dat nodig blijkt te zijn.

Op de beschikking Werkhervattingskas (Whk) vindt u de drie onderdelen van de Whk-premie: de WGA-vast, de WGA-flex en de ZW-flex. In deze beschikking kunnen fouten zitten die uw onderneming veel geld kunnen kosten. Controleer de beschikking daarom zorgvuldig.

Vraag UWV om welke werknemers het gaat

Op de beschikking vindt u het rekenpercentage - de gemiddelde premie die werkgevers moeten afdragen om alle uitkeringen te kunnen financieren - en het totale bedrag aan ZW- en WGA-uitkeringen dat aan oud-werknemers van uw onderneming is uitbetaald. Om dit bedrag te kunnen controleren, moet u bij UWV opvragen om welke werknemers het precies gaat. Voor de premie van 2015 zijn dit de werknemers die in 2013 ziek uit dienst zijn gegaan en een ZW-uitkering hebben ontvangen of in 2011 ziek uit dienst zijn gegaan en in 2013 een WGA-uitkering hebben ontvangen.

Staan de juiste premiedelen op nul?

Bij het controleren van de Whk-beschikking moet u de volgende vragen beantwoorden:

 • Staat het juiste loonheffingennummer op de beschikking?
 • Was de werknemer wel bij uw onderneming in dienst?
 • Wordt de werknemer niet dubbel geteld?
 • Klopt de ingangsdatum van de uitkering (in 2013)?
 • Was er sprake van ziekte bij zwangerschap of orgaandonatie?
 • Viel de werknemer onder de no-riskpolis?
 • Was de arbeidsbeperking te wijten aan een derde (is er een mogelijkheid voor regres)?
 • Is uw onderneming eigenrisicodrager voor de ZW, staat de premie ZW-flex dan op nul?
 • Is uw onderneming eigenrisicodrager voor de WGA-vast, staat de premie WGA-vast dan op nul?
 • Is uw onderneming ingedeeld in de juiste sector?
 • Zijn de premiepercentages correct?

Als er iets niet klopt, maak dan op tijd bezwaar. Uw bezwaarschrift moet binnen zes weken bij de Belastingdienst binnen zijn. Als uw bezwaar te laat is, neemt de Belastingdienst het niet meer in behandeling.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid