NOA Menu

NOA Kenniscentrum

CE-markering en prestatieverklaringen

door: Rob van Boxtel
| Werkvoorbereiding

Een CE-markering is een merkteken waarmee aangegeven wordt of producten voldoen aan de eisen die de Europese Unie (EU) stelt. Met het teken geeft de fabrikant aan dat het product voldoet aan de minimale eisen over veiligheid, gezondheid, milieu en consumentenbescherming. Door wijziging van de Europese regelgeving is sinds juli van dit jaar ook een zogenaamde prestatieverklaring verplicht. Zonder deze verklaring mogen bouwproducten niet meer in de handel worden gebracht.

Waarom een CE markering?

Met de CE-markering beoogt de EU handelsbarrières weg te nemen. Testen en productbeoordelingen hoeven niet meer per land te worden uitgevoerd en kunnen hierdoor in ieder EU-land gebruikt worden. Door de CE-markering met prestatieverklaring geeft de producent ten minste één van de belangrijke producteigenschappen van zijn bouwproduct aan. Het kan gaan over sterkte (constructieve veiligheid), brandveiligheid, gezondheid, hygiëne, energiezuinigheid en duurzaamheid. Bouwproducten zonder CE-markering mogen in de EU-lidstaten (en IJsland, Zwitserland, Liechtenstein en Noorwegen) niet meer worden verkocht.

De prestatieverklaring

De prestatieverklaring wordt in het Nederlands (digitaal of in papieren vorm) met de producten meegeleverd. Indien die verklaring niet juist is opgesteld, verricht de fabrikant een economisch delict als hij niet waar maakt wat hij verklaart. De prestatieverklaring zegt iets over technische eigenschappen en/of waarden van een product, maar bijna niets over de toepassing er van. Er wordt vaak verwezen naar normen die veel mensen niet kennen.

Het nut van de prestatieverklaring

Het is daarom de vraag of de prestatieverklaring de voorschrijver en eindgebruiker zo veel helpt? Kan hij/zij aan de hand van een prestatieverklaring bepalen of het voor de toepassing geschikt is? Wij denken van niet. Nederland kent het KOMO-merk [link naar item KOMO-Afbouw] en is voor voorschrijvers en eindgebruikers wel duidelijk.

Wat moet u met CE en prestatieverklaringen?

Voor afbouwbedrijven kan het van belang zijn om te kunnen beoordelen of het voorgeschreven bouwproduct voldoende kwaliteit heeft en de vereiste prestaties kan leveren. Architecten schrijven producten voor, die zij doorgaans kiezen op basis van informatie die de fabrikant levert. Als een product bijvoorbeeld wordt toegepast in een scheidingswand of als gevelbekleding, dan moet de eindgebruiker er zeker van zijn dat het product voldoet aan de gestelde eisen voor brandveiligheid. De prestatieverklaring geeft het antwoord per type product (blok of plaat), maar niet voor de wand…

Makkelijk?

Hoe goed bedoeld ook, de prestatieverklaringen zijn moeilijk leesbaar. Je moet kennis hebben van normbladen. Die zijn vaak in het Engels, moeilijk leesbaar en niet gratis. Heeft u al eens een willekeurige prestatieverklaring onder de loep genomen? Hieronder vindt u enkele willekeurige exemplaren. Kunt u hier wijs uit worden? We verklappen u graag dat “NPD” staat voor No Performance Determined. In dat geval zijn de effectieve prestaties van het product niet bepaald.

Knauf-Prestatie

Gyproc-Prestatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees ook het volledige artikel over CE-markering en prestatieverklaringen in Afbouwzaken 16-2013.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid