NOA Menu

NOA Kenniscentrum

CAO Natuursteen

door: Webbeheer
| Personeel Management

cao Natuursteen

Met de vakbonden is voor alle NOA-leden van de hoofdsector ABN Natuursteen een nieuw CAO-contract afgesloten. Het resultaat mag er zeker zijn! Er zijn belangrijke stappen gezet om de loonkosten van de werkgevers in de Natuursteenbranche te verlagen. 

Met deze cao is een stap gezet in het terugdringen van de loonkosten en is een hogere arbeidsproductiviteit behaald dan in de vorige CAO. Met name de afbouw van de extra verlofdagen (seniorendagen) oudere werknemers, het (per direct) stoppen van nieuwe toetreders van de vierdaagse werkweek en een loondoorbetalingsverplichting bij ziekte vanaf 1e ziektedag van 85 procent zijn concrete resultaten.

In de cao zijn de volgende zaken opgenomen:

 • Definities, werkingssfeer en overeenkomst
 • Indiensttreding en ontslag
 • Arbeid
 • Verlof
 • Loon 
 • Vergoedingen en toeslagen
 • Reiskosten
 • Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
 • Vakonderwijs en bijscholing
 • Vakbondsactiviteiten
 • Arbeidsomstandigheden

Download cao

Leden kunnen de volledige cao Natuursteen 2016-2017 downloaden. Deze vindt u in het aparte kader op deze pagina. Let op: u ziet dit kader alleen als u boven in de site inlogt met uw ledengebruikersnaam en wachtwoord

Zoeken in de cao

Met de toetsencombinatie crtl+F kunt u in de PDF zoeken naar de artikelen waarover u meer informatie wilt hebben. Voor al uw vragen over de cao kunnen leden contact opnemen met onze servicedesk: 0318-547373. 

Veranderingen t.o.v. oude cao

Wilt u weten wat de belangrijkste veranderingen zijn in de cao 2016-2017 ten opzichte van de oude cao? Lees dan het artikel uit ABN Magazine.  

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid