NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Burgerservicenummer (BSN) van werknemers verplicht doorgeven aan inlener of (hoofd)aannemer

door: Gert van der Meulen

Burgerservicenummer

Tot voor kort hebben wij u steeds gemeld dat het doorgeven van het BSN van uw werknemers, eventuele ingeleende uitzendkrachten of onderaannemers niet is toegestaan. Net als het in uw administratie opnemen van kopieën van ID-bewijzen en het doorgeven daarvan. 

Zeker nadat het boetebeleid (sinds 1 januari 2016) op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) werd gewijzigd. De boete op het onterecht vragen naar of het verstrekken van een kopie van een ID-bewijs kon daarbij oplopen tot € 810.000,- of 10% van de jaaromzet. Dus alle reden om dat niet meer te doen. In de praktijk leverde dit veel problemen op. 

Wijziging

Gister werden zowel NOA als een aantal NOA-leden geïnformeerd over een wijziging in de Uitvoeringsregeling verplicht gebruik BSN sinds 1 januari 2017. Hierin is geregeld dat de uitlener of de onderaannemer de BSN’s van de door hen ingezette werknemers (dus ook eventuele ingehuurde uitzendkrachten) verstrekt aan de inlener en/of (hoofd)aannemer. Dit betekent dat u vanaf heden het BSN moet vermelden op onder andere het mandagenregister. Het is nu expliciet wettelijk geregeld dat u het BSN door moet geven aan uw (hoofd)aannemer. 

Kopie ID-bewijs

Het feit dat u verplicht bent om het BSN nu wel door te geven in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA), betekent echter niet dat u nu ook weer kopieën van ID-bewijzen mag maken en verstrekken. Dat is dus NIET het geval. De verplichting om de identiteit vast te stellen, blijft gewoon bij de (hoofd)aannemer liggen. Deze mag nog steeds geen kopieën van ID-bewijzen in zijn administratie bewaren.  

En ZZP-ers dan? 

In het gewijzigde uitvoeringsbesluit wordt expliciet gesproken over werknemers en nergens over ZZP-ers. Op zich is dit begrijpelijk. Ervan uitgaande dat een ZZP-er een ondernemer is, is er in dat geval geen sprake dat daar afdrachten aan loonheffing en/of SV-premies aan de orde zijn. Formeel dus ook geen risico voor u en/of uw (hoofd)aannemer in het kader van de WKA. Vooralsnog geeft deze wijziging in het uitvoeringsbesluit BSN geen recht of verplichting tot het doorgeven (en verzamelen) van het BSN van ZZP-ers. Uiteraard mag u daar ook nog steeds geen kopie van het ID-bewijs in uw administratie hebben en/of doorgeven aan uw (hoofd)aannemer. 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid