NOA Menu

NOA Kenniscentrum

BTW-nummer op website

door: Gert van der Meulen
| Administratie

Is een ondernemer wel of niet verplicht het btw-nummer op zijn website te vermelden? Deze vraag is de laatste tijd nogal in het nieuws geweest en de uiteenlopende antwoorden daarop ook. De Belastingdienst heeft hier nu nieuwe informatie over gepubliceerd. Daarin wordt geconcludeerd dat een ondernemer beleidsvrijheid krijgt om aan de verplichting vorm te geven en dat er geen strakke verplichting is om een btw-nummer altijd op een website te vermelden. Er moet wel worden voldaan aan de verplichting zoals deze in het Burgerlijk Wetboek is opgenomen.

De Belastingdienst meldt dat in de afgelopen jaren EU-regels tot stand zijn gekomen over ondernemersactiviteiten via internet (zoals webshops). Zo kent de zogenoemde dienstenrichtlijn een specifieke verplichting voor het verstrekken of toegankelijk maken van het btw-nummer. Die verplichting is overgenomen in ons Burgerlijk Wetboek. Daaruit blijkt dat de verplichting voor het gemakkelijk, rechtstreeks en permanent toegankelijk maken van het btw-nummer voor iedereen die de dienst afneemt, geldt voor iedereen die “een dienst van de informatiemaatschappij” verleent. De ondernemer heeft daarbij volgens de dienstenrichtlijn de keuze tussen:

  • Het telkens actief verstrekken van informatie over het btw-nummer aan de (potentiële) klant
  • De informatie over het btw-nummer toegankelijk maken op de plaats waar de dienst wordt verricht of waar het contract wordt gesloten
  • De informatie over het btw-nummer gemakkelijk elektronisch toegankelijk maken op een van tevoren medegedeeld elektronisch adres
  • De informatie over het btw-nummer opnemen in het informatiedocument dat door de dienstverrichter aan de afnemer wordt verstrekt, waar in detail zijn diensten worden beschreven.

Het is aan de ondernemer om dit binnen de eigen (digitale) bedrijfsomgeving en daarbij gekozen uitgangspunten concreet vorm te geven.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid