NOA Menu

NOA Kenniscentrum

BREEAM: om een gebouw te certificeren

door: Rob van Boxtel
| Werkvoorbereiding Praktijk

BREEAM is in Nederland een keurmerk om de duurzaamheidsprestatie van gebouwen te bepalen. Gebouwen worden beoordeeld op een negental onderdelen: Management, Gezondheid, Energie, Transport, Water, Materialen, Afval, Landgebruik & Ecologie en Vervuiling. Deze categorieën zijn weer opgebouwd uit verschillende credits. De scores op de verschillende onderdelen leiden uiteindelijk tot een totaalscore, uitgedrukt in sterren (1 t/m 5 sterren).

De certificatie van gebouwen op het gebied van duurzaamheid vindt plaats door de in 2008 opgerichte Dutch Green Building Council (DGBC). Dit is een onafhankelijke non-profit organisatie die streeft naar blijvende verduurzaming van de bebouwde omgeving in Nederland. De organisatie heeft keurmerken ontwikkeld voor een onafhankelijke beoordeling van gebouwen (zowel nieuw als bestaand) en gebieden op het gebied van duurzaamheid. De BREEAM methodiek wordt steeds vaker in ons land toegepast, vooral in de utiliteitsbouw.

BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method. 

Voor verschillende aspecten van een gebouw kun je punten krijgen. Dit kan resulteren in een classificatie van 1 tot 5 sterren. (Pass: 1, Good 2: Very Good 3, Excellent 4 en Outstanding 5). Voor nieuwbouw, bestaande bouw, gebiedsontwikkeling en sloop- en demontage zijn er verschillende richtlijnen. 

Waar kunnen bij BREEAM punten mee worden gehaald?

De BREEAM methode gaat over het gehele gebouw. Ook de gebruiksfase hoort daarbij, zodat energiegebruik, afval en onderhoud wordt meegerekend. Dat is dan ook de reden dat lang niet alle categorieën voor (af)bouwbedrijven interessant zijn. De 9 eerdergenoemde categorieën zijn weer onderverdeeld in totaal 73 aandachtsgebieden: We noemen ze niet allemaal…: 

Bouwplaats en Omgeving Milieu-impact
bouwplaats Gebruikershandleiding
Daglichttoetreding
Levenscycluskostenanalyse Uitzicht
Tegengaan lichthinder  Hoogfrequentie verlichting 
Kunstverlichting binnen- en buiten  Lichtregeling 
Natuurlijke ventilatie  Thermische comfort 
Temperatuurregeling  Akoestiek 
Energie Efficiëntie  Energiezuinige buitenverlichting 
Toepassing duurzame energie  Energiezuinige liften en koel- en vriesopslag 
Thermische kwaliteit gebouwschil  Aanbod van Openbaar Vervoer 
Voetgangers- en fietsersveiligheid  Vervoerplan en Parkeerbeleid 
Verontreinigde bodem Aanwezig planten en dieren op de
locatie van het bouwproject
Planten en dieren als medegebruiker van het plangebied Partnerschappen met een lokale natuurorganisatie
NOx emissies Bouwmaterialen
Onderbouwde herkomst van materialen Gebouwbescherming bij overstromingen
Minimalisering van vervuiling van afstromend regenwater Lichtvervuiling
Waterverbruik Lekdetectie
Recycling van water Irrigatiesystemen en Voertuigwasservice

Lees het artikel in Afbouwzaken 4 - 2014 over BREAAM

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid