NOA Menu

NOA Kenniscentrum

BpfBOUW bouwt stevig verder aan verantwoord beleggen

door: Frank Rohof
| Management

Pensioen (1)

Meer zorgvastgoed, extra huurwoningen in het middensegment en een fors lagere CO2-uitstoot van de bedrijven in de aandelenportefeuille. BpfBOUW heeft in 2017 verder invulling gegeven aan zijn beleid voor verantwoord beleggen. Het nieuwe duurzaamheidsverslag laat zien dat inmiddels zo’n 17% van het totale vermogen van 57,3 miljard duurzaam wordt belegd.

BpfBOUW, het pensioenfonds voor de bouw, vindt het belangrijk dat de pensioenpremies die werkgevers en deelnemers elke maand afdragen op een verantwoorde manier worden belegd. Daarom kijken de vermogensbeheerders van het fonds al een aantal jaren verder dan alleen naar rendementen, risico’s en kosten. Belangrijk is ook dat bedrijven goed omgaan met hun mensen en het milieu en op de juiste manier worden bestuurd. 

Focus op terreinen die voor deelnemers belangrijk zijn

In 2016 maakte bpfBOUW de keuze om zich binnen verantwoord beleggen te focussen op terreinen die voor deelnemers extra belangrijk zijn. Daarbij gaat het om arbeidsveiligheid, een duurzame leefomgeving, de energietransitie en zorgvastgoed. Op de concrete doelen die hiervoor zijn afgesproken, is in 2017 duidelijke voortgang bereikt. Zo namen de beleggingen in zorgvastgoed toe met ruim € 80 miljoen naar € 129 miljoen en groeide het duurzame deel van de vastgoedportefeuille met € 400 miljoen naar € 6,6 miljard. Daarmee zijn flinke stappen gezet in de richting van de doelstellingen voor het jaar 2020 (€ 500 miljoen zorgvastgoed en € 7,5 miljard duurzaam vastgoed). Wat betreft de uitstoot van de hoeveelheid CO2 door de bedrijven in de aandelenportefeuille deed bpfBOUW het zelfs al beter dan het doel voor 2020 wanneer die uitstoot 25% lager moet liggen dan in 2014. Eind 2017 was al een reductie gerealiseerd van 26%. 

Zonne-energie, huurwoningen en arbeidsveiligheid

In 2017 heeft bpfBOUW de aandacht voor de focusthema’s versterkt door het vaststellen van een aantal nieuwe targets. Zo zal in 2020 het energieverbruik van de Nederlandse vastgoedportefeuille 8% lager moeten liggen dan in 2016 en zullen de daken van de vastgoedbeleggingen minimaal 3.000 kilowattpiek aan zonne-energie moeten opwekken (zo’n 12.000 panelen). Het aantal Nederlandse huurwoningen in het middensegment, dat in 2017 groeide met 925, zal in 2020 1.500 meer moeten zijn dan in 2016. Al aan het eind van 2018 moeten alle Nederlandse vastgoedbeleggingen beschikken over een energielabel A, B of C. Met vijf grote internationale bouwbedrijven zal gesproken gaan worden over betere arbeidsveiligheid.  

Bijdragen aan de VN-doelen

Het nieuwe verslag geeft ook een overzicht  hoe bpfBOUW bijdraagt aan de doelen die in de Verenigde Naties zijn afgesproken om de wereld duurzamer te maken. Bij die doelen gaat het om zaken als goed onderwijs voor iedereen en het uitbannen van honger. Eind 2017 belegt bpfBOUW voor € 10 miljard in bedrijven en activiteiten die producten of diensten leveren die aan deze doelen bijdragen. Van alle VN-doelen belegt bpfBOUW het meest in Duurzame Steden en Gemeenschappen (€ 6,9 miljard). Daarna volgen Gezondheid en Welzijn (€ 1,3 miljard) en Betaalbare en Schone Energie (€ 0,9 miljard). In 2020 wil bpfBOUW voor minimaal 11 miljard hebben belegd in bedrijven die niet alleen financieel aantrekkelijk zijn maar ook bijdragen aan deze doelen. 

Het duurzaamheidsverslag is te downloaden. 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid