NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Boetes Inspectie SZW verhoogd!

door: Gert van der Meulen
| Management

Sinds januari 2013 zijn de boetes van de Inspectie SZW flink verhoogd. Bij herhaalde overtredingen worden de boetes verdubbeld. Als werkgevers voor de derde keer in de fout gaan, krijgen zij een nog hogere boete en kunnen activiteiten worden stilgelegd.
 
De maatregelen moeten hardnekkige overtreders afschrikken en zorgen voor een klimaat waarin ondernemers op een eerlijke basis met elkaar kunnen concurreren en werknemers worden beschermd tegen slechte werkgevers. Inspectie SZW heeft begin 2013 een brochure uitgebracht over de wet aanscherping handhaving en het sanctiebeleid. Daarin staan voorbeelden van boetes als arbeidswetten niet worden nageleefd:

Voorbeelden hogere boetes arbeidswetten 

Waarvoor?  Boetebedrag
per 01-01-2013
Fysieke belasting  € 4.500,-
Valgevaar  € 9.000,-
Ontbreken risico-inventarisatie (RI&E)  € 3.000,-
Geen beoordeling van gevaarlijke stoffen  € 1.500,-
Illegale arbeid, per werknemer   € 12.000,-
Onderbetaling, als werkgever weigert mee te werken € 12.000,-
Geen goede registratie arbeidstijden  € 10.000,-

Constateert de Inspectie dat een bedrijf na een boete opnieuw de fout in gaat (recidive), dan wordt de boete verdubbeld. Bij de derde overtreding (de herhaalde recidive) bedraagt de boete zelfs het drievoudige. Dit betekent bijvoorbeeld bij illegale arbeid van één vreemdeling: de eerste keer een boete van € 12.000, vervolgens € 24.000 en wanneer voor de derde keer een vreemdeling wordt aangetroffen € 36.000. Bij ernstige overtredingen wordt al bij de tweede keer de boete verdrievoudigd.

Boetes en sancties online

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een online rekentool waarin u de normbedragen voor boetes op kunt zoeken.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid