NOA Menu

NOA Kenniscentrum

BGL wordt Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

door: Gert van der Meulen
| Administratie

Recentelijk lieten wij u weten dat de Wet Beschikking Geen Loonheffing (BGL) niet in zijn eerdere vorm zou doorgaan. Na veel bezwaren van allerlei organisaties, waaronder NOA, zou de staatssecretaris met een alternatief komen. Dat alternatief heeft zich inmiddels aangediend.  

Staatssecretaris Wiebes heeft namelijk een nota van wijziging bij de Wet invoering BGL naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin het alternatief voor de BGL wordt uitgewerkt. De wet wordt omgedoopt in de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties. Het is de bedoeling dat deze wet op 1 januari 2016 ingaat en dat de VAR dan definitief verdwijnt.

Zoals al bekend is geworden, houdt het alternatief in dat belangenorganisaties, zoals NOA, van opdrachtgevers en van opdrachtnemers, en ook individuele opdrachtgevers en opdrachtnemers, overeenkomsten kunnen voorleggen aan de Belastingdienst. De Belastingdienst kan dan een oordeel geven over die overeenkomst. Partijen kunnen hieraan zekerheid ontlenen voor de loonheffingen. De Belastingdienst zal beoordeelde overeenkomsten (voor zover mogelijk) openbaar maken, zodat deze door andere opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen worden gebruikt.

In de aanbiedingsbrief bij de nota van wijziging geeft de staatssecretaris nadrukkelijk aan dat de overeenkomsten, die aan de Belastingdienst worden voorgelegd, overeenkomsten kunnen zijn waar nu al mee wordt gewerkt. Of dat het overeenkomsten kunnen zijn waarin is vastgelegd hoe opdrachtgevers of opdrachtnemers willen gaan werken. Omdat de overeenkomsten worden opgesteld door degenen die ermee werken of moeten gaan werken, is gewaarborgd dat er (voorbeeld)overeenkomsten komen die in de praktijk werkbaar zijn. Het is niet de bedoeling dat er een beperkt aantal, door de Belastingdienst voorgeschreven, voorbeeldovereenkomsten komen.

Wel zullen de Wet op de loonbelasting 1964, het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 en het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd, worden aangepast. Voor het invoeren van het alternatief voor de BGL is een aanpassing van het toepassingsbereik van twee fictieve dienstbetrekkingen, gelijkgestelden en thuiswerkers, noodzakelijk. Ook de artiestenregeling zal worden aangepast. Zodra er over de aanpassing van de diverse besluiten meer helderheid is, zullen wij uiteraard uitgebreid op de veranderingen terugkomen.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid