NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Betalingsherinneringen en incassokosten

door: Frank Rohof
| Administratie Verkoop

Er bestaat een wettelijke regeling voor de vergoeding van buitengerechtelijke kosten. U moet bij het versturen van uw betalingsherinnering dan wel aan voorwaarden voldoen. 

Buitengerechtelijke kosten zijn kosten die u maakt voor het innen van een geldvordering voordat de zaak bij de rechter aanhangig wordt gemaakt. De incassokosten voor een zakelijke klant mag u direct in rekening brengen. Deze zijn niet meer afhankelijk van de werkzaamheden die ter inning van de vordering zijn verricht.

Voor particulieren ligt dat wat anders. Voor consumenten geldt dat eerst een aanmaning moet worden gestuurd, waarbij de consument nog een termijn van 14 dagen krijgt om te betalen en waarin de consument gewezen wordt op de gevolgen van niet betalen. De hoogte van de incassokosten moeten in deze aanmaning worden vermeld. Gaat de aanmaning over meerdere facturen, dan worden de incassokosten over de totale hoofdsom berekend.

Van de wettelijke regeling mag niet ten nadele van de consument worden afgeweken. Dus als u contracteert met een consument, dan mogen hierover geen andere afspraken worden gemaakt. Contracteert u met een zakelijke partij, dan mag dat wel.

In de algemene voorwaarden zakelijk verkeer voor afbouwbedrijven van NOA is bepaald dat de incassokosten tenminste 15% van het niet betaalde bedrag zijn. U kunt dit percentage voor de zakelijke markt hanteren.

De tarieven bij particulieren

Let op! Deze kosten kunnen pas in rekening worden gebracht, nadat de consument is aangemaand. Daarbij moet de consument een termijn van 14 dagen krijgen om te betalen. Ook moet in de aanmaning het bedrag aan incassokosten worden genoemd dat de consument bij gebreke van tijdige betaling verschuldigd is.

Hoofdsom Percentage ten hoogste Vergoeding incassokosten
Over de eerste € 2,500,- 15% Minimum € 40,-
Over de volgende € 2.500,- 10%  
Over de volgende € 5.000,- 5%  
Over de volgende € 190.000,- 1%  
Over het meerdere 0,5% Maximum € 6.775,-

De tarieven voor de zakelijke markt

Voor de zakelijke markt mag u zelf afspraken maken, of de wet volgen. De afspraken over de incassokosten moeten wel redelijk zijn, anders zal de rechter ze buiten beschouwing kunnen laten. Zijn de algemene voorwaarden zakelijk verkeer voor afbouwbedrijven van NOA van toepassing, kunt u direct bij de eerste aanmaning 15% incassokosten in rekening brengen. Zijn deze niet van toepassing en zijn er geen andere afspraken gemaakt, dan houdt u de tabel voor particulieren aan.

BTW

Alleen indien de schuldeiser niet BTW-plichtig is, (zoals verhuurders, verzekeringsmaatschappijen, banken, onderwijsinstellingen en overheidsinstanties) dient de schuldenaar de BTW te betalen.

Voorbeeldbrieven

Diverse voorbeeldbrieven om conform de wet aan te manen en te sommeren kunt u downloaden in de rechterkolom, nadat u hebt ingelogd met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid