NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Beschrijf eigenschappen product in offerte

door: Webbeheer
| Verkoop

Beschrijf eigenschappen product in offerte

Het is van belang dat u als deskundige uw klanten goed adviseert over de eigenschappen en gebruiksmogelijkheden van de producten die u levert. Beschrijf dit ook in uw offerte of opdrachtbevestiging. Dat is belangrijk om tevreden klanten te krijgen/houden, maar ook in het geval er door een ontevreden klant een procedure wordt opgestart.  

Als ondernemer heeft u naar uw klanten de waarschuwingsplicht. Dit geldt voor alle zaken die de kwaliteit van uw werk kunnen beïnvloeden. Onlangs had onze NOA-huisadvocaat een zaak waarvan spannend was of de rechter in het voordeel van het NOA-lid zou oordelen. Een pakkend voorbeeld waarom het belangrijk is de eigenschappen van het product helder te omschrijven; het ging in deze zaak namelijk om de krasgevoeligheid van een geleverde vloer. 

Er was een epoxycoating aangebracht in een kantoorpand en bijbehorend magazijn. Al snel klaagde de klant dat krasvorming zichtbaar was. De leverancier van het materiaal constateerde dat de meubels dit veroorzaakt moesten hebben, ondanks dat ter plaatse beschermde maatregelen zichtbaar waren. Die waren vermoedelijk aangebracht nadat de krasvorming zichtbaar werd. De bureaustoelen waren bij de inspectie echter niet voorzien van de juiste wielen. Zowel de klant als het NOA-lid schakelden vervolgens een deskundige in. De uitkomst was niet eenduidig en daarop volgde een procedure.

Krasgevoeligheid normaal

Vervolgens schakelde ook de rechtbank een deskundige in. Die deskundige bleek helaas minder deskundig dan hij zichzelf voordeed, maar zorgde er toch voor dat deze zaak tot een goed einde kon worden gebracht. Ten aanzien van de klacht van de krasvorming zei de deskundige onder meer dat krasgevoeligheid normaal is voor een epoxycoating. Hij zei echter ook dat de krasvorming overmatig was. Ter plaatse gaf de deskundige meerdere malen aan dat een dergelijke vloer nooit geadviseerd, noch gemaakt had mogen worden. Desalniettemin nam de rechter uit het rapport over dat krasvorming een normaal verschijnsel is bij dit soort vloeren en belangrijker nog dat het NOA-lid in dit specifieke geval daar niet expliciet voor had hoeven waarschuwen. 

Meerdere offertes

Dat maakt overigens niet dat u niet hoeft te waarschuwen. In dit geval had het NOA-lid meerdere offertes uitgebracht voor onder meer een gietvloer, waar expliciet in vermeld stond dat deze minder krasgevoelig is. In de offerte voor de gietcoating stond dat deze slijtvast is en dat geen garantie werd gegeven op krasvorming. De rechter maakte daar uit op dat de klant aan de hand van deze eerdere offerte en de offerte voor de veel goedkopere gietcoating had moeten begrijpen dat deze krasgevoeliger was. De stelling van de klant dat de vloer niet geschikt was voor het beoogde gebruik en daarom niet geadviseerd had mogen worden, werd door de rechter van tafel geveegd. De klant wist waar hij aan begon.

Het kan ook anders aflopen…

Onze huisadvocaat waarschuwde onlangs in ons vakblad Afbouwzaken heel duidelijk dat het voor het NOA-lid ook anders had kunnen eindigen. Enkele jaren geleden was er namelijk ook een NOA-lid die een troffelvloer met coating in een nagelstudio had gemaakt. Daarvan oordeelde een rechter dat die vloer niet bestand was tegen het beoogde gebruik, daar in een nagelstudio met aceton wordt gewerkt, waar een coating niet tegen bestand is. De rechter oordeelde in deze zaak dat het NOA-lid expliciet had moeten vragen naar de werkzaamheden, die in de winkel werden uitgevoerd.

Deze voorbeelden maken het dus van belang dat u de eigenschappen van uw producten in uw offerte of opdrachtbevestiging beschrijft. 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid