NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Belonen fiscale partner

door: Gert van de Bovenkamp
| Personeel Administratie

U sluit een arbeidsovereenkomst met uw partner

Uw partner is dan bij u in loondienst en daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

  • Uw partner werkt onder dezelfde arbeidsvoorwaarden als uw overige werknemers
  • Uw partner ontvangt voor zijn/haar werkzaamheden salaris
  • Er bestaat een werkelijke gezagsverhouding.
    Het salaris van uw partner wordt betrokken in de loonheffing en uw partner is verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen en betaalt daarom premies voor de werknemersverzekeringen.

U geeft uw partner een arbeidsbeloning

Betaalt u uw partner een vergoeding voor zijn/haar werkzaamheden van minimaal € 5.000,-, dan kunt u deze beloning van uw winst aftrekken. Deze beloning is voor uw partner inkomen. Over deze beloning van minimaal € 5.000,- is inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen verschuldigd.

U geeft uw partner geen vergoeding

Werkt uw partner wel mee in uw onderneming en ontvangt hij/zij daarvoor geen vergoeding dan kunt u, als wordt voldaan aan een aantal voorwaarden, een bedrag aftrekken van uw winst. Dit is de zogenaamde meewerkaftrek. Een forfaitair vast te stellen percentage, wat afhankelijk is van het aantal meegewerkte uren, wordt dan ten laste van de winst gebracht. Het is van belang dat uw partner een urenadministratie bijhoudt om de werkelijke arbeidstijd aan te kunnen tonen. Het bedrag van de meewerkaftrek is voor uw partner geen inkomen en hierover is geen belasting verschuldigd.

Meewerkaftrek kan toegepast worden als wordt voldaan aan onderstaande voorwaarden:

  • U geniet winst uit onderneming
  • U voldoet aan het urencriterium (ten minste 1225 uur)
  • Uw partner verricht gedurende het kalenderjaar minimaal 525 uur werkzaamheden voor uw onderneming zonder daarvoor een vergoeding te ontvangen.

Let op: Kleine werkzaamheden, zoals het aannemen van de telefoon, werkzaamheden die op het huishoudelijk vlak liggen, boodschappen doen en het ontvangen van relaties tellen niet mee voor het aantal uren. Als meewerken geldt wel het schoonhouden van de bedrijfsruimten of het verrichten van administratieve werkzaamheden.

Tabel meewerkaftrek:

De meewerkaftrek is afhankelijk van het aantal gewerkte uren.

Aantal gewerkte urenAftrek
Minder dan 525 Geen aftrek
525 t/m 874 1,25% van de winst
875 t/m 1224 2% van de winst
1225 t/m 1749 3% van de winst
1750 of meer 4% van de winst

Vennootschap onder firma

Als ook de partner fiscaal gekwalificeerd kan worden als ondernemer, kan er een man/vrouw-firma worden gevormd. De partner kan dan, als er aan de voorwaarden wordt voldaan, ook recht hebben op de ondernemersfaciliteiten (o.a. zelfstandigenaftrek en MKB-vrijstelling).

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid